Oferta
Lingua Lab > Tłumaczenia pisemne > proces tłumaczenia

Proces tłumaczenia

W Lingua Lab procesy realizacji zleceń przebiegają pod ścisłą kontrolą, zgodnie w przyjętymi procedurami. O ostatecznym kształcie toku postępowania decyduje przeznaczenie tłumaczenia oraz klient. Rozłóżmy zatem pełny proces tłumaczeniowy Lingua Lab na czynniki pierwsze:

1. Klient przekazuje Lingua Lab materiały do tłumaczenia oraz instrukcje określające szczególne życzenia bądź uwagi. Kierownik projektu przeprowadza dokładną analizę przesłanych plików i uzgadnia z klientem szczegóły realizacji zlecenia. W razie potrzeby, dla zachowania wysokich standardów jakości, klient proszony jest o dodatkowe dokumenty pomocnicze.

2.Kierownik projektu ustala harmonogram prac oraz skład zespołu roboczego – tłumaczy, korektorów, redaktorów oraz odpowiednie narzędzia, które będą wykorzystane w pracy (narzędzia CAT). W razie potrzeby współpracuje z działem IT w celu odpowiedniego przygotowania plików do tłumaczenia.

3.Lingwiści dobierani są zgodnie z tematyką i kombinacją językową tekstu. Pliki przygotowane do pracy w odpowiednich narzędziach przekazywane są tłumaczowi (lub zespołowi tłumaczy) wraz z uwagami klienta oraz materiałami referencyjnymi. Jeśli tłumaczenie jest przeznaczone do publikacji i klient zamówił pełny proces tłumaczeniowy, gotowe tłumaczenie kierowane jest do korektora, który sprawdza je pod kątem merytorycznym oraz redaktora odpowiedzialnego za poprawność językową. Prace na poszczególnych etapach mogą się zazębiać. Gotowe tłumaczenie odsyłane jest do kierownika projektu.

4.Jeśli projekt obejmuje DTP lub lokalizację, kierownik projektu przekazuje tłumaczenie wraz z materiałami źródłowymi i uwagami klienta do specjalistów ds. DTP i lokalizacji. Następnie, po wykonania składu, ustaleniu odpowiedniego formatowania, prezentacji czy formatu pliku, jest ono przekazywane do działu kontroli jakości. W razie wątpliwości następują konsultacje z tłumaczem lub korektorem.

5.Projekt językowy wraca do kierownika. Sprawdza on jeszcze raz czy wszystkie życzenia klienta zostały spełnione i czy wymagany format plików jest zachowany. Następnie tłumaczenie przekazywane jest klientowi we wcześniej uzgodniony sposób – przesyłane pocztą elektroniczną, umieszczane na ftp, faksem, pocztą tradycyjną lub inną drogą np. poprzez aplikacje klienta działające online.

6. Klient potwierdza otrzymanie prawidłowo wykonanego tłumaczenia. W terminie około 7 dni wystawiana jest faktura.

Zarządzanie projektami w sformalizowany sposób, lecz z pewną dozą elastyczności, jest bardzo cenione przez naszych stałych klientów. Prześlij nam tekst do tłumaczenia i sprawdź nasze standardy pracy.

Bezpłatna wycena

Jeśli nie lubisz wypełniać formularzy, wyślij wiadomość na info@lingualab.pl lub zadzwoń – Warszawa: (+48) 22 379 79 41 lub Kraków: (+48) 12 350 59 20.
Twój czas jest dla nas cenny! Odpowiadamy błyskawicznie.

Dane osobowe
Usługa:
–––
 

Podaj wynik: