Oferta
Lingua Lab > Lokalizacja > internacjonalizacja

Internacjonalizacja

Lepiej zapobiegać niż leczyć. Kierując się tą prostą maksymą, wymyślono internacjonalizację. Umożliwia ona umiędzynaradawianie oprogramowania, czyli przygotowanie aplikacji do wprowadzenia jej na rynki światowe. W praktyce oznacza to łatwe i równoczesne tworzenie nowych wersji językowych Twoich produktów.

Do przeprowadzenia internacjonalizacji konieczne jest zaprojektowanie, stworzenie i wprowadzenie zmian programistycznych w aplikacji. Pozwala to na obsługę wyświetlania komunikatów i dokumentacji w wielu językach.

Internacjonalizacja ma na celu znacznie ułatwić i przyspieszyć etap lokalizacji. W języku branżowym jest ona określana skrótem I18n (internationalization; 18 liter pomiędzy I i N).

 

W Lingua Lab usługa internacjonalizacji składa się z:

  • badania aplikacji:

Określenia cech i struktur aplikacji czy też witryny internetowej, które są newralgiczne i mogą powodować problemy przy pracy nad wielojęzycznymi wersjami tych produktów.

Zaprojektowania odpowiedniego układu pól i rozmiarów oraz grafiki przy uwzględnieniu specyfiki poszczególnych par językowych, które w trakcie tłumaczenia – w skrajnych przypadkach – mogą się rozszerzać nawet do 35%.

  • przeszkolenia programistów i wdrożenia kodu internacjonalizacji:

Przełożenia wyników przeprowadzonej analizy na kod programu i wykonania koniecznych modyfikacji.

  • testowania:

Dokładnej weryfikacji wprowadzonych zmian kodu źródłowego. Sprawdzenia zgodności działania zinternacjonalizowaniej aplikacji z wymogami innych aplikacji branżowych i wewnętrznych klienta, we wszystkich językach docelowych.

 

Jeśli chcesz wprowadzić nowy lub istniejący już produkt równocześnie na wszystkie rynki docelowe, zaoszczędzić czas i ułatwić Twojej firmie proces lokalizacji, służymy pomocą. Internacjonalizacja w Lingua Lab jest do tego idealna. Skontaktuj się z nami a liczny zespół inżynierów oprogramowania, lingwistów i kierowników projektu zajmie się Twoją aplikacją.

Bezpłatna wycena

Jeśli nie lubisz wypełniać formularzy, wyślij wiadomość na info@lingualab.pl lub zadzwoń – Warszawa: (+48) 22 379 79 41 lub Kraków: (+48) 12 350 59 20.
Twój czas jest dla nas cenny! Odpowiadamy błyskawicznie.

Dane osobowe
Usługa:
–––
 

Podaj wynik: