Informacje
Lingualab > Informacje > Polityka prywatności
Polityka prywatności

Doskonale rozumiemy istotę informacji biznesowych, dlatego zawsze szanujemy Twoje poufne dane. Lingua Lab chroni prywatność wszystkich użytkowników swojej witryny internetowej. Nasza żelazna zasada, której się trzymamy, to nieudzielanie informacji o użytkownikach naszej witryny osobom trzecim, chyba że uzyskamy na to ich uprzednią zgodę.

Pełną poufnością objęte są także materiały przekazane nam przez użytkowników witryny oraz klientów do wyceny czy też do tłumaczenia. Stanowią one naszą tajemnicę służbową a zgodnie z procedurami, którymi są objęci wszyscy pracownicy i podwykonawcy Lingua Lab, jesteśmy zobowiązani do nieujawniania ich osobom trzecim. Na życzenie klienta lub użytkownika witryny, Lingua Lab może zawrzeć dodatkową umowę o poufności lub przekazać materiały do tłumaczenia lingwiście, który posiada poświadczenie bezpieczeństwa wydane przez centralne organy państwowe.

W Lingua Lab stosujemy procedury fizyczne i administracyjne mające na celu zabezpieczenie prywatności wszystkich użytkowników witryny, lecz niniejsza strona internetowa może zawierać odnośniki do innych stron, które nie podlegają kontroli Lingua Lab. W związku z tym, strony te mogą działać zgodnie z własną polityką prywatności. Zalecamy zatem zapoznanie się z zasadami poufności danych i użytkowania każdej witryny odrębnie.

Zasady użytkowania witryny

Witrynę internetową Lingua Lab można przeglądać bez podawania danych osobowych, lecz w niektórych przypadkach Lingua Lab może prosić o ich udostępnienie. Lingua Lab zapewnia, iż w zakresie danych osobowych, stosuje wszelkie wymagania wynikające z obowiązujących przepisów, w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”)
Dane osobowe (np. imię, nazwisko, numer telefonu, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej itp.) zbierane są w szczególności w celu, jaki został określony przy formularzu, w którym wprowadza się dane, co dla Lingua Lab może stanowić cel sprzedażowy, marketingowy czy rekrutacyjny. Dane osobowe mogą także być zbierane ze względu na przeprowadzane konkursy lub poprzez członkostwo użytkownika witryny w mediach społecznościowych prowadzonych przez Lingua Lab. W zależności od celu, w jakim dane osobowe są udostępniane, każdy taki przypadek wiąże się z wyrażeniem dobrowolnej zgody przez użytkownika lub uzyskaniem przez niego informacji zgodnych z art. 13 RODO.Zgromadzone na niniejszej witrynie internetowej dane osobowe możemy przekazać naszym partnerom oraz osobom trzecim jedynie za zgodą osób, których dotyczą i w konkretnych celach. Lingua Lab równocześnie zastrzega sobie możliwość udostępnienia danych osobowych, jeśli wymagają tego przepisy prawa.

Zasady użytkowania witryny w zakresie realizacji usług i współpracy handlowej określa Regulamin Współpracy Lingua Lab. Akceptując zasady użytkowania witryny, użytkownik wyraża zgodę także na warunki zawarte w Regulaminie.

Z witryny Lingua Lab można korzystać wyłącznie do celów zgodnych z prawem. Użytkownikowi nie wolno naruszać lub podejmować prób naruszenia jej zabezpieczeń. W przypadku naruszenia tego zakazu możliwe jest pociągnięcie użytkownika do odpowiedzialności cywilnej i karnej.

Lingua Lab nie sprawuje kontroli nad treścią przesyłanych informacji oraz nad treścią innych witryn, które zawierają łącza do witryny Lingua Lab, ani nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności w tym zakresie. Nie uznajemy ani też nie możemy zagwarantować dokładności treści witryn zawierających takie odnośniki i nie ponosimy odpowiedzialności za ich aktualizację. Korzystanie z informacji uzyskanych za pośrednictwem witryny Lingua Lab jest własnym ryzykiem użytkownika.

Lingua Lab ani spółki z nią powiązane, ani też żadna inna strona uczestnicząca w tworzeniu lub udostępnianiu niniejszej witryny, nie odpowiada za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, określone, wtórne lub inne szkody wynikające z użytkowania bądź braku możliwości użytkowania materiałów zawartych w witrynie, w tym także za szkody spowodowane działaniem wirusów lub błędami bądź też niekompletnością informacji, nawet jeśli Lingua Lab została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód.

Zasady rezygnacji z użytkowania witryny

Użytkownik witryny może zmienić zdanie na temat otrzymywania informacji od Lingua Lab. Jeżeli użytkownik nie chce otrzymywać informacji, proszony jest o przesłanie swojej prośby drogą elektroniczną na adres info@lingualab.pl wraz z opisem swojego stanowiska czy też sytuacji.

Kontakt
Lingua Lab s.c. Biuro Tłumaczeń
NIP: 677-235-31-15, REGON: 121429850
Oddział Warszawa:
ul. Nowogrodzka 50 lok. 515, 00-695 Warszawa
Godziny otwarcia: Pn.-Pt.: 08:00 - 16:00
Oddział Kraków:
ul. Sereno Fenn’a 6, III piętro, 31-143 Kraków
najbliższy przystanek MPK: Stary Kleparz
Godziny otwarcia: Pn.-Pt.: 09:00 - 17:00

<span style="color:#fff;">Ta strona używa plików cookie w celu optymalizacji i ułatwienia dostępu do naszej strony internetowej. Dalsze korzystanie z tej witryny internetowej oznacza akceptację tego stanu rzeczy. W celu zapoznania się ze szczegółami kliknij odnośnik - </span> więcej

Czym są pliki "cookies"?

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) wykorzystuje się do przechowywania danych informatycznych, najczęściej w formacie plików tekstowych, w urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie). Cookies zazwyczaj w swoim zapisie posiadają nazwę strony internetowej z której zostały pobrane, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Wykorzystywanie plików "cookies"

Pliki cookies używane są w celu zapisywania ustawień i dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika. Używane są również do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają poznać, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych. Umożliwia to poprawianie ich struktury i zawartości. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

Jak usunąć pliki cookies - link

Zamknij