Informacje
Lingualab > Informacje > Regulamin
Polityka prywatności do płatności
 1. Lingua Lab świadczy odpłatne usługi tłumaczeń pisemnych specjalistycznych i uwierzytelnionych, tłumaczeń ustnych, obsługi technicznej konferencji, usługi lokalizacji oraz usługi składu graficznego (DTP) zgodnie z niniejszym Regulaminem Współpracy, zwanym dalej „Regulaminem” https://lingualab.pl/regulamin/ oraz przyjętymi dobrymi praktykami.
 2. Lingua Lab udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu umowy sprzedaży za pośrednictwem platformy Przelewy24 szybkie płatności elektroniczne za pośrednictwem upoważnionego serwisu PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-327, przy ul. Kanclerskiej 15.
 3. Płatność wygenerowana za usługę Lingua Lab dokonuje  w oparciu o aktualny cennik poszczególnych usług i szczegółowe zasady wynagradzania za właściwe usługi określone w Regulaminie https://lingualab.pl/regulamin/
 4. Po otrzymanej płatności Klient upoważnia Lingua Lab do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy
 5. Przelewy24 spełniają wymagania standardów PCI DSS, McAffe Secure. Jest to gwarancją, iż powierzyli Państwo realizację swoich transakcji partnerowi godnemu zaufania.
 6. Aby uniemożliwić przechwycenie poufnych danych informacje o danych dostępu do kont bankowych są wprowadzane przez klientów wyłącznie na bezpiecznych stronach banku. System nie przechowuje również danych dotyczących kart płatniczych umożliwiające realizację transakcji bez zgody właściciela karty.
 7. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Klient dokonując płatności za pośrednictwem platformy Przelewy24.pl wyraża zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Lingua Lab s.c. Weronika Szyszkiewicz, Małgorzata Dembińska w Krakowie przy ul. Sereno Fenn’a 6 lok. 14, 31-143 Kraków w celu weryfikacji i zaksięgowania dokonanej płatności.
 8. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Lingua Lab s.c. Weronika Szyszkiewicz, Małgorzata Dembińska informujemy, że:
  -administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lingua Lab s.c. Weronika Szyszkiewicz, Małgorzata Dembińska.
  -Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb kontaktowych w celu weryfikacji i zaksięgowania dokonanej płatności na naszym koncie bankowym.
  -Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do zaksięgowania dokonanej transakcji na naszym koncie bankowym, tj. przez okres 2 miesięcy.
  -posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia   sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  -ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  -ma Pani/Pan prawo do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem: iod@lingualab.pl
  – podanie danych osobowych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi na zadane pytania.
Kontakt
Lingua Lab s.c. Biuro Tłumaczeń
NIP: 677-235-31-15, REGON: 121429850
Oddział Warszawa:
ul. Nowogrodzka 50 lok. 515, 00-695 Warszawa
Godziny otwarcia: Pn.-Pt.: 08:00 - 16:00
Oddział Kraków:
ul. Sereno Fenn’a 6, III piętro, 31-143 Kraków
najbliższy przystanek MPK: Stary Kleparz
Godziny otwarcia: Pn.-Pt.: 09:00 - 17:00