W Macedonii została wydana pierwsza powieść Elizy Orzeszkowej – Ostatnia miłość. Autorem tłumaczenia jest Ilija Trajkowski. Macedoński tytuł to Najposlje ljubow.

Macedońscy czytelnicy będą mogli poznać twórczość Elizy Orzeszkowej – a to za sprawą tłumaczenia znakomitej Ostatniej miłości, jej debiutu powieściowego. Najposlje ljubow – to macedoński tytuł powieści – wydano nakładem oficyny Martina Komerc ze Skopja. Autorem tłumaczenia jest Ilija Trajkowski, wybitny tłumacz, który przełożył także inne polskie książki na język macedoński (np. Ludzi bezdomnych Żeromskiego czy Morfinę Szczepana Twardocha).

Ostatnia miłość to pierwsza powieść Orzeszkowej. Przed 1880 rokiem w jej książkach przeważała poetyka tendencyjności, którą wówczas pisarka uważała za warunek wartościowej twórczości. Literatura miała być użyteczna i służyć szlachetnym celom. Ostatnia miłość to powieść z tezą, pełna jednoznacznych ocen świata przestawionego. Pomimo pewnej tendencyjności, powieści i nowele pozytywistyczne przekazywały mnóstwo wiedzy o ówczesnym świecie i społeczeństwie.

Jak widać, mogą być czytane i dziś – nie tylko przez polskich czytelników.

Źródło tekstu i grafiki: https://instytutksiazki.pl/aktualnosci,2,macedonskie-wydanie-ostatniej-milosci-elizy-orzeszkowej-ze-wsparciem-instytutu-ksiazki,2015.html