Jeszcze do niedawna znakomita twórczość Esther Singer Kreitman – siostry braci Singerów – była praktycznie nieznana polskim czytelnikom. Obecnie ta sytuacja się zmienia. Ostatnio w naszych księgarniach pojawiło się pierwsze polskie tłumaczenie „Brylantów”.

Esther Singer Kreitman, starsza siostra Izraela Joszuy Singera i noblisty Izaaka Baszewisa Singera, również pisała znakomite książki, do niedawna jeszcze nieznane polskim czytelnikom. Kilka lat temu Wydawnictwo Fame Art postanowiło zmienić ten stan rzeczy. Niedawno do polskich księgarń trafiła kolejna powieść Kreitman – Brylanty, wpisująca się w nurt żydowskiej literatury społeczno-obyczajowej. Oryginalnie została napisana w języku jidysz.

Ta książka przedstawia przełomowy dla Europy okres pierwszej wojny światowej. Na tym tle autorka kreśli rozbudowane portrety poszczególnych postaci oraz osadza je w szerokim społecznym kontekście. Burzliwości opisywanych przez Kreitman czasów towarzyszą dramatyczne zmiany w łonie rodziny żydowskiej. Obserwujemy perypetie wzbogaconych migrantów z polskiego miasteczka, których dzieci, wychowane wedle zachodnioeuropejskich burżuazyjnych wzorców, odcinają się od wartości istotnych dla swych rodziców. Brylanty to zarówno mikrostudium świata i rodziny w rozpadzie, jak i gorzko-satyryczna przestroga przed kulturowym i religijnym wykorzenieniem prowadzącym do rozchwiania, a nawet całkowitej zguby jednostki.

Michał Nogaś w nocie wydawcy zwraca uwagę, że warto sięgnąć po doskonałe tłumaczenie tej powieści, „by poznać i odzyskać Ester siostrę Singerów dla przyszłych pokoleń. To część naszego wspólnego dziedzictwa”. Za tłumaczenie odpowiedzialni są dr Monika Polit, Zofia Zięba i Jakub Zygmunt.

Warto poznać twórczość siostry Singerów – równie wybitnej pisarki! Dobrze, że dzięki tłumaczeniom możemy przywrócić nieznanym twórcom należne im miejsce w kulturze!

Źródło tekstu i grafiki: https://fameart.pl/produkt/brylanty-ester-kreitman/