21 lutego, jak co roku, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. To święto wszystkich języków. Być może warto oddać się refleksjom na temat ich kondycji i przyszłości – zwłaszcza w obecnych czasach.

21 lutego tradycyjnie obchodzi się Dzień Języka Ojczystego. To symboliczna data – tego dnia w 1952 roku w Dhace (obecna stolica Bangladeszu) do demonstracji, podczas której domagano się uznania bengalskiego jako języka urzędowego w Pakistanie (od 1848 oficjalnym językiem całego kraju był język urdu, natomiast większość mieszkańców Bengalu Wschodniego używała języka bengalskiego). Ostatecznie bengalski zyskał status języka urzędowego w Pakistanie i pełnił tę rolę aż do ogłoszenia niepodległości Bangladeszu w 1971 roku.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ma na celu ma na celu podkreślenie językowej świata i promocję wielojęzyczności, wyróżnienie roli nauki języków obcych w edukacji. UNESCO zwraca wagę na fakt, że tegoroczny Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego przypada na trudne czasy, które wiążą się m.in. z ogromnymi stratami i zakłóceniami w funkcjonowaniu systemów edukacyjnych na całym świecie. Obecne okoliczności przyczyniają się do dalszego pogłębienia istniejących od dawna zjawisk nierówności w dostępie do edukacji, prowadzących do marginalizacji i wykluczeń z życia społecznego. Stąd hasło przewodnie tegorocznego święta to: „Wspieranie wielojęzyczności na rzecz integracji społecznej i przeciw wykluczeniom w edukacji”. Takie ujęcie podkreśla rolę zarówno języków ojczystych, jak i wielojęzyczności jako czynników sprzyjających integracji społecznej i edukacji przeznaczonej dla każdego.

Według UNESCO, edukacja, której podstawą jest język ojczysty, musi rozpoczynać się od najwcześniejszych lat, jeśli ma stanowić fundament rozwoju oraz fundament następnych etapów nauki (często w innym języku). Hasło tej edycji to swoisty apel kierowany do decydentów, nauczycieli, wychowawców i rodziców o ich większe zaangażowanie w edukację wielojęzyczną oraz w edukację na innych poziomach. UNESCO definiuje edukację wielojęzyczną jako „wykorzystywanie dwóch lub większej liczby języków jako narzędzi uczenia się i zdobywania wiedzy”. Według UNESCO, język ojczysty i języki lokalne to najważniejsze i niezastąpione drogi przekazu kultury i wiedzy. Ważne jest wspieranie różnorodności językowej poprzez utworzenie odpowiednich platform czy stron internetowych oraz działania wspierające media lokalne i powszechny dostęp do informacji.

Warto w tym dniu pamiętać o językach, zastanowić się nad ich kondycją, przemianami i ochroną. Język to nasze wspólne dobro – narzędzie komunikacji, narzędzie pracy (na przykład dla pisarzy, nauczycieli, lektorów, badaczy czy tłumaczy).

Źródło tekstu: https://radioszczecin.pl/6,419711,miedzynarodowy-dzien-jezyka-ojczystego