W ostatnim czasie na Litwie ukazało się tłumaczenie „Nienasycenia”, znakomitej powieści Stanisława Ignacego Witkiewicza. Autorką przekładu jest Irena Aleksaite, wybitna, wielokrotnie nagradzana tłumaczka.

Teraz litewscy czytelnicy będą mogli poznać Nienasycenie – powieść Stanisława Ignacego Witkiewicza, jednego z najczęściej tłumaczonych polskich pisarzy. Litewski tytuł to Besotystė. Ta pozycja ukazała się nakładem oficyny Odilė (Wilno). Autorką tłumaczenia jest Irena Aleksaite.

Książka Nienasycenie to druga z głównych powieści Witkacego. Pracę nad nią rozpoczął on natychmiast po Pożegnaniu jesieni, a ukończył w grudniu 1927 roku, choć doczekała się publikacji dopiero trzy lata później. To obszerna fantazja antyutopijna, o gargantuicznych dysproporcjach, uważana przez wielu krytyków za szczytowe osiągnięcie autora. Zawarta w niej wizja znakomicie zdyscyplinowanego państwa chińskich komunistów, które podbija wyimaginowaną kontrrewolucyjną Rosję i szykuje się do napaści na powierzchownie skomunizowane państwa europejskie, czyni oczywiście z Nienasycenia jedną z najciekawszych powieści dwudziestowiecznych, a jej niestrudzenie wynalazczy i dziwaczny styl „czarnej komedii” zapewnia jej miejsce wśród klasycznych dzieł współczesnej groteski.

Witkacy pozostaje wiecznie żywy – dzięki tłumaczeniom!

Źródło tekstu: https://instytutksiazki.pl/aktualnosci,2,instytut-ksiazki-wsparl-litewskie-wydanie-nienasycenia-witkacego,6767.html