Niedawno w naszych księgarniach pojawił się tom „Krzyk duszy”. To nowy wybór wierszy Władimira Britaniszskiego, wybitnego rosyjskiego poety, a także tłumacza zasłużonego dla polskiej kultury. Wyboru i tłumaczenia dokonał Zbigniew Dmitroca, również poeta i tłumacz.

Ostatnio Wydawnictwo PIW wydało nowy wybór wierszy Władimira Britaniszskiego, znakomitego rosyjskiego poety: Krzyk duszy. Wyboru utworów składających się na tę książkę dokonał Zbigniew Dmitroca. On również przetłumaczył te wiersze. Krzyk duszy to smutna i przejmująca podróż po ziemi rosyjskiej, jej historii i współczesności.

Władimir Britaniszski (ur. w 1933 roku w Leningradzie, zm. w 2015 roku w Moskwie) był rosyjskim poetą, prozaikiem, eseistą i tłumaczem – twórcą blisko związanym z polską kulturą. W jego opracowaniu ukazały się w Rosji wybory wierszy Leopolada Staffa, Jarosława Iwaszkiewicza, Włodzimierza Słobodnika, Tadeusza Różewicza, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej czy Zbigniewa Herberta. Był także autorem antologii Polskije poety (Poeci polscy, 1978) i Iz sowriemiennoj polskoj poezii (Z polskiej poezji współczesnej, 1989). Przetłumaczył również Zniewolony umysł Czesława Miłosza. Z kolei jego wiersze były tłumaczone na język polski  przez Annę Kamieńską, Jerzego Litwiniuka, Wiktora Woroszylskiego, Józefa Waczków, Mariana Grześczaka. Teraz do grona tłumaczy dołączył Zbigniew Dmitroca.

Warto wybrać się do Rosji razem z tym wielkim poetą.

Źródło tekstu i grafiki: https://piw.pl/pl/krzyk-duszy