Chcesz przedstawić swoją ofertę w różnych językach, aby trafić na zagraniczne rynki? A może potrzeba ci przetłumaczenia umów spółki czy odpisu z rejestru przedsiębiorców? Musisz złożyć zaświadczenie o niekaralności w języku innym niż ojczysty? Niektóre z tych dokumentów będą wymagały zaangażowania tłumacza przysięgłego. Pytanie brzmi: kiedy należy zamówić wyłącznie tłumaczenie przysięgłe?

Wydawałoby się, że ma powodu rozgraniczania tłumaczeń. Przecież zawsze wszystko sprowadza się do przekładu kilku lub kilkudziesięciu stron z jednego języka na inny lub do tłumaczenia ustnego podczas konkretnego wydarzenia – międzynarodowego festiwalu, konferencji czy wizyty lekarskiej. Po co zatem podział na tłumaczenia zwykłe i przysięgłe, skoro ich jakość (jak słusznie możemy założyć) jest taka sama?

Tłumaczenia przysięgłe (zwane inaczej uwierzytelnionymi lub poświadczonymi) wykonują tłumacze, posiadający uprawnienia Ministerstwa Sprawiedliwości. Tłumacz przysięgły to osoba zaufania publicznego, czyli inaczej urzędnik państwowy, którego praca wiąże się z realizacją interesów społecznych. Wykonuje on zlecenia m.in. na potrzeby administracji państwowej, sądownictwa czy organów ścigania. Każdy dokument będący tłumaczeniem przysięgłym zostaje opatrzony pieczęcią i podpisem tłumacza oraz numerem, który wpisuje się także do specjalnego repetytorium, by niemożliwe było fałszowanie dokumentów o urzędowej mocy.

Tłumaczenia przysięgłe mogą zamawiać zarówno instytucje państwowe, jak i firmy czy osoby prywatne. Najczęściej chodzi o tłumaczenia o charakterze prawnym lub finansowym. Jeśli na przykład planujesz naukę na zagranicznym uniwersytecie, będziesz potrzebować tłumaczeń świadectw czy dyplomów. Jeśli marzy ci się praca w zagranicznej firmie, konieczne będzie tłumaczenie wszelkich certyfikatów, zaświadczeń medycznych bądź świadectw ukończenia odpowiednich kursów. Jeśli wstępujesz w związek małżeński z obcokrajowcem, również to będzie wymagało tłumaczeń poświadczonych (aktu urodzenia, karty pobytu). Podobnie w przypadku konieczności rejestracji samochodu (na przykład kupionego u naszych niemieckich sąsiadów), wówczas potrzeba uwierzytelnionego tłumaczenia dowodu rejestracyjnego czy karty pojazdu. Dokumenty składane do ambasady także muszą zostać opatrzone pieczątką tłumacza przysięgłego. Przedsiębiorcy również potrzebują tłumaczeń przysięgłych – na przykład umów spółki czy jej statutów, odpisu z rejestru przedsiębiorców (KRS), zaświadczeń z ZUS-u, zaświadczeń o nadanie numeru REGON i wielu innych.

Tłumaczenie przysięgłe nie jest konieczne, kiedy wykonuje się je na użytek prywatny lub tłumaczone dokumenty są przeznaczone jedynie do wewnętrznej komunikacji w firmie. Tłumaczenia ofert, audytów, raportów, prac naukowych czy instrukcji obsługi zazwyczaj nie wymagają angażowania tłumacza przysięgłego, nie są to bowiem w oryginale dokumenty o charakterze czy mocy prawnej.

Jak widać, pieczęć tłumacza przysięgłego nie zawsze jest potrzebna na dokumencie. Jednak często jest niezbędna, aby dane tłumaczenie zostało zaakceptowane – warto o tym pamiętać!