Rusza nabór do „Polsko-Rosyjskiej Szkoły Przekładu. Słowa na Słowa”. Dzięki temu znakomitemu projektowi początkujący tłumacze będą mogli rozpocząć przygodę z tłumaczeniem literackim z języka rosyjskiego.

To już trzecia edycja „Polsko-Rosyjskiej Szkoły Przekładu. Słowa na Słowa”. Szkoła przeznaczona jest dla początkujących tłumaczy literatury z języka rosyjskiego na język polski, którzy jeszcze nie debiutowali lub mają w swoim dorobku nie więcej niż 5 publikacji. Zajęcia zaplanowane są od października 2019 r. do czerwca 2020 roku w siedzibie Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w Warszawie. To 9 weekendowych spotkań. Każde z nich będzie podzielone na dwie części. Podczas pierwszej odbędą się spotkania z wybitnymi specjalistami – tłumaczami, redaktorami, ekspertami z Polski i Rosji. W ramach drugiej części uczestnicy będą mogli sprawdzić zdobytą wiedzę w praktyce i pracować nad tłumaczeniami. Później przekłady zostaną opublikowane w formie książki przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

Uczestnicy poznają cały cykl pracy tłumacza: od rozeznania się w rynku wydawniczym, poprzez wybór tekstu do tłumaczenia, analizę tekstu literackiego, redakcję wykonanego tłumaczenia, aż po aspekty prawne pracy tłumacza, pozyskanie środków finansowych i kontakt z wydawnictwem.

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres translator@cprdip.pl z dopiskiem „Słowa na Słowa” do 22 września 2019 r. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dokumenty: cv z krótką informacją o dotychczasowych publikacjach (dotyczy tłumaczy po debiucie wydawniczym) z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, Rzeczpospolita Polska, moich danych osobowych zawartych w CV i liście motywacyjnym na potrzeby rekrutacji do trzeciej edycji „Polsko-Rosyjskiej Szkoły Przekładu. Słowa na Słowa”, organizowanej przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Oświadczam jednocześnie, że jest mi znana treść klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów, zamieszczonej w ogłoszeniu trzeciej edycji „Polsko-Rosyjskiej Szkoły Przekładu. Słowa na Słowa”, organizowanej przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia”. Ponadto należy przesłać list motywacyjny z odpowiedzią na pytanie, jakie oczekiwania ma kandydat oraz dlaczego wybrał dany tekst do tłumaczenia.  Zgłoszenie powinno również zawierać 1,5 strony podpisanego imieniem i nazwiskiem tekstu tłumaczenia rosyjskiego prozatorskiego tekstu literackiego) w formacie .doc, .rtf lub .pdf – wraz z fragmentem oryginału.

Warto skorzystać z takiej szansy! To dobry start dla ambitnych tłumaczy!

Źródło tekstu i grafiki: http://stl.org.pl/slowa-na-slowa-polsko-rosyjska-szkola-przekladu-2/