Rezydencje w Sopocie – również dla tłumaczy

Ruszył nabór na rezydencje AiR Goyki 3 w Sopocie. Są one skierowane do wybitnych artystów z dziedziny sztuk wizualnych, performatywnych, muzyki oraz literatury (chodzi również o tłumaczy). Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 12 listopada 2020 r.

Rezydencje odbywające się w ramach AiR Goyki 3 są skierowane do szerokiej grupy artystów. Organizatorzy zapraszają do dialogu twórców z dziedziny sztuk wizualnych, literatury (chodzi również o tłumaczy i tłumaczenia), sztuk performatywnych, muzyki oraz osoby zajmujące się popularyzacją nauki. Twórcy projektu wspierają działania rezydentów w przestrzeni Art. Inkubatora.

AiR Goyki 3 interesuje proces twórczy i dialog ze znakomitymi artystami, krytyczna refleksja nad współczesnym światem i społeczeństwem. Wspierane będą projekty skupione na researchu, związane z Sopotem i przestrzenią Art. Inkubatora oraz takie, które zakładają budowanie relacji z ludźmi i otoczeniem. Mile widziane także projekty multidyscyplinarne.

W ramach rezydencji artystycznej Art Inkubator zapewnia rezydentom:
– pracownię w siedzibie Art Inkubatora; pierwszy termin rezydencji odbędzie się pomiędzy stałą, a tymczasową siedzibą;
– opiekę kuratorską w czasie trwania rezydencji artystycznej;
– budowanie kontaktów rezydenta z lokalną sceną artystyczną, organizację spotkań oraz wizyt w instytucjach zgodnych z profilem działalności artystycznej rezydenta;
– zakwaterowanie w Sopocie dla rezydentów na okres rezydencji artystycznej odbywającej się w miesiącach kwiecień – czerwiec;
– pokrycie finansowych kosztów realizacji projektów dwójki rezydentów do kwoty 8000 zł brutto w przypadku rezydencji odbywającej się w miesiącach wrzesień – listopad.

Czas trwania rezydencji to dwa miesiące. W tym czasie rezydenci zobowiązani są do pobytu i realizowania działalności artystycznej w Sopocie. Zakwalifikowane osoby będą zobowiązane do zorganizowania minimum jednego spotkania otwartego dla publiczności, nawiązującego do ich twórczości artystycznej.

Zgłoszenia powinny zawierać: formularz zgłoszeniowy na AiR Goyki 3, prezentację projektu (na przykład tłumaczonej książki), który będzie realizowany w trakcie rezydencji artystycznej w Sopocie – opis o objętości do 500 wyrazów, nie więcej niż 1 strona A4, portfolio wraz z artist statement zawierające do 6 zrealizowanych projektów wraz z opisem technicznym (maksymalna wielkość pliku 2MB, obowiązkowy format PDF) oraz CV z najważniejszymi projektami oraz nagrodami.

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres air@goyki3.pl do 12 listopada 2020 r.

Źródło tekstu i grafiki: http://stl.org.pl/aplikuj-na-rezydencje-air-goyki-3-w-sopocie/