W ramach obchodzonego właśnie roku Juliana Tuwima jedno z trójmiejskich wydawnictw opublikowało wyjątkowe tomiki z wierszami tego wybitnego poety w przekładzie na kaszubski i śląski.

W wydanych właśnie książkach z poezją Juliana Tuwima znalazło się dwadzieścia wspaniałych wierszy poety – wśród nich m. in. LokomotywaSłoń TrąbalskiZosia Samosia czy Idzie Grześ (w tłumaczeniu na gwarę śląską te tytuły brzmią następująco: DamfmaszynaElefant TrompetaZosia ŁonaczkaKnyps! i Ciśnie Gregor). Słynna Lokomotywa po śląsku zaczyna się tak:

„Już damfmaszyna stoi na glajzach,/
Srogo jak pieron, tusto jak szpajza,/
Czeko jom rajza”.

Ten sam fragment po kaszubsku brzmi tak:

„Stoji na stacji lokomotiwa,/
Cażko, stolemno i mok z ni spłiwo:/
Tłesto oliwa”.

Wiersze Tuwima na kaszubski przełożył Tomasz Fopke – poeta kompozytor i animator kultury. Autorem przekładu śląskiego jest Marek Szołtysek, dziennikarz i historyk. Obaj przyznają, że praca nad tłumaczeniami nie była prosta. Szołtysek zauważył, że to nie mogło być tłumaczenie słowo po słowie – w tej poezji ogromną rolę gra rytm. Nie chodziło jednak o najwierniejszy przekład – śląscy czytelnicy doskonale znają przecież oryginał. Z kolei Fopke zdradził, że najwięcej trudności sprawiło mu pełne wyrazów dźwiękonaśladowczych i nazw ptaków Ptasie radio – nazwy ptaków polskich i kaszubskich bardzo się różnią.

Pomysł na wydanie wierszy Tuwima w przekładzie na gwarę śląską i kaszubską pojawił się w Gdańsku w Wydawnictwie Oskar, nakładem którego (razem z Wydawnictwem Maszoperia Literacka) trzy lata temu ukazał się Pan Tadeusz Adama Mickiewicza w tłumaczeniu Stanisława Janke. Wydawnictwo Oskar ma w planach opublikowanie po kaszubsku kolejnych wierszy dla dzieci autorstwa innych znakomitych twórców – w tym Jana Brzechwy.

Źródło tekstu i grafiki: http://culture.pl/pl/artykul/tuwim-dla-dzieci-po-kaszubsku-i-slasku