Znakomita wiadomość dla fanów Franza Kafki! Wydawnictwo Officyna proponuje czytelnikom jego dzienniki. To pierwsze na rynku polskim ich pełne wydanie – i nowe tłumaczenie. Jego autorem jest Łukasz Musiał.

Franz Kafka należy do grona najwybitniejszych światowych pisarzy. Zamieszkiwał w czeskiej Pradze, nie dokończył swoich powieści, był twórcą osobnym, wyjątkowym. Jego książki fascynują kolejne pokolenia czytelników. Teraz możemy poznać go jeszcze lepiej – a to za sprawą Dzienników, które opublikowało Wydawnictwo Officyna. Autorem tłumaczenia jest Łukasz Musiał. On również opracował tekst, opatrzył przypisami i podwójnym posłowiem.

Dzięki Dziennikom można się przekonać, że wbrew pozorom wcale tak dobrze nie znaliśmy Kafki. Gdy wydawcy po raz pierwszy przygotowywali jego dzienniki do druku, znacząco je ocenzurowali. Co wydawało im się błahe, banalne, nieistotne – usuwali. Kompletne niemieckie wydanie Dzienników, stworzone na podstawie rękopisów, ukazało się dopiero w 1990 roku. Niniejsze tłumaczenie zostało oparte na tamtej edycji. Uzupełniają je przypisy i komentarze.

Literacką wartość Dzienników dostrzeżono późno. Obecnie coraz częściej uznaje się je za ważny element twórczości Kafki; za niezbywalną część jego rozmowy z czytelnikami, wyjątkowo intymnej. Oto jesteśmy świadkami, jak Kafka przekształca własne życie w literaturę. A to wszystko dzięki nowemu – pełnemu – tłumaczeniu!

Źródło tekstu i grafiki: https://www.officyna.com.pl/ksiazka-dzienniki