Znamy już laureatów Literackiej Nagrody Europy Środkowej. To prestiżowe wyróżnienie trafiło do Kateryny Babkiny, wybitnej ukraińskiej pisarki, za książkę „Nikt tak nie tańczył, jak mój dziadek”. Tę pozycję przetłumaczył Bohdan Zadura, który również został nagrodzony.

Literacka Nagroda Europy Środkowej Angelus została wręczona już po raz szesnasty. W tym roku do Nagrody zgłoszono 140 książek. Po preselekcji zostało ich 14. Do finału przeszło 7. Ostatecznie jury wybrało znakomitą książkę Nikt tak nie tańczył, jak mój dziadek ukraińskiej pisarki Kateryny Babkiny. Nagrodę za najlepsze tłumaczenie odebrał tym samym Bohdan Zadura. Angelus to także Nagroda im. Natalii Gorbaniewskiej przyznawana w plebiscycie internetowym przez czytelników. Ci w tym roku byli zgodni z jury i także zdecydowali się wyróżnić Katerynę Babkinę.

„Pisarze na Ukrainie, pewnie jak prawie wszędzie, zwykle nie mają dużo pieniędzy, więc prawdopodobnie dzięki nagrodzie będę mogła przez dwa lub trzy lata mniej pracować i więcej pisać” – powiedziała autorka po gali.

Angelus to największa pod względem finansowym nagroda literacka w Polsce. Kateryna Babkina otrzymała 150 tysięcy złotych, Bohdan Zadura za tłumaczenie nagrodę w wysokości 40 tysięcy złotych. Wszystkim nominowanym, podobnie jak w roku ubiegłym, wręczono wyróżnienia finansowe po 5 tysięcy złotych. Z kolei za Nagrodę im. Natalii Gorbaniewskiej – wyłonioną na drodze internetowego plebiscytu – przyznane zostało trzymiesięczne stypendium literackie, które funduje Wrocławski Dom Literatury.

Nikt tak nie tańczył, jak mój dziadek to seria opowiadań ułożonych w jedną historię pięciu rodzin, których dzieci spotykają się w szkole 1 września w pierwszym roku niepodległości Ukrainy i pozostają przyjaciółmi na całe życie.

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom!

Źródło tekstu: https://booklips.pl/newsy/kateryna-babkina-laureatka-angelusa-2021-ryszard-krynicki-kamila-janiak-aleksander-trojanowski-z-nagroda-silesiusa/