Barbara Gawryluk, wybitna dziennikarka, pisarka i tłumaczka, w uznaniu za swe zasługi na rzecz promowania szwedzkiej literatury i kultury otrzymała Nagrodę Króla Szwecji – Order Gwiazdy Polarnej (Nordstjärneorden). Wiadomość przekazała ambasada Szwecji.

Barbara Gawryluk – dziennikarka, pisarka i tłumaczka – została odznaczona przez JKM Karola XVI Gustawa, Króla Szwecji, Orderem Gwiazdy Polarnej (Nordstjärneorden). To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest obcokrajowcom szczególnie zasłużonym na rzecz Szwecji. Barbarę Gawryluk doceniono za promowanie i udostępnianie szwedzkiej literatury i kultury w Polsce.

Barbara Gawryluk zajmuje się tłumaczeniem książek dla dzieci. Przełożyła z języka szwedzkiego na polski blisko 50 książek szwedzkich autorów literatury dziecięcej i młodzieżowej. Ponadto jako dziennikarka od lat promuje szwedzką kulturę i literaturę, a poprzez audycje radiowe i wywiady przybliża polskiemu odbiorcy sylwetki znakomitych szwedzkich pisarzy oraz przedstawicieli kultury. Od roku 1992 pracuje w Radiu Kraków. Pracowała w redakcjach informacji i kulturalnej, a obecnie jest odpowiedzialna za program literacki „Z radiowej biblioteki”, a także niedzielną autorską audycję „Alfabet” poświęcony książkom dla dzieci i młodzieży. Została także laureatką nagrody IBBY za upowszechnianie czytelnictwa.

Do roku 1974 Order Gwiazdy Polarnej był odznaczeniem przyznawanym obywatelom Szwecji i obcokrajowcom jako wyraz uznania dla ich zasług w służbie państwu w dziedzinie administracji, szkolnictwa, nauki i wynalazczości. Obecnie odznaczenie jest nadawane jedynie członkom szwedzkiego Dworu Królewskiego, obcokrajowcom i bezpaństwowcom za ich zasługi na rzecz Szwecji.

Serdecznie gratulujemy!

Źródło tekstu i grafiki: http://stl.org.pl/z-ambasady-szwecji-nagroda-krola-szwecji-dla-polskiej-dziennikarki-pisarki-i-tlumaczki/