Profesor Dalibor Blažina, wybitny tłumacz, otrzymał doroczną Nagrodę Stowarzyszenia Chorwackich Tłumaczy Literatury. To prestiżowe wyróżnienie przyniósł mu przekład „Nienasycenia” Stanisława Ignacego Witkiewicza na język chorwacki.

Profesor Dalibor Blažina został uhonorowany doroczną Nagrodą Stowarzyszenia Chorwackich Tłumaczy Literatury za tłumaczenie Nienasycenia – znakomitej powieści Stanisława Ignacego Witkiewicza – na język chorwacki. Ta nagroda jest przyznawana od 1953 roku.

Profesor Dalibor Blažina jest wykładowcą literatury polskiej na Fakultecie Filozoficznym Uniwersytetu w Zagrzebiu, autorem licznych tekstów naukowych, popularnych i leksykograficznych dotyczących literatury polskiej, m. in. tomów Katastrofizm a struktura dramatu. O Stanisławie Ignacym Witkiewiczu, W aurze Dziadów. Eseje i rozprawy o literaturze polskiej i jej chorwackiej recepcji czy Paradoks o krytyku. Jan Kott w sferze tekstowej kultury. Od 1998 roku redaktor naczelny czasopisma naukowo-literackiego „Književna smotra”. Na język chorwacki tłumaczył książki Witkacego, Brunona Schulza, Czesława Miłosza, Jana Kotta, Andrzeja Szczypiorskiego, Piotra Szewca, Piotra Pazińskiego oraz innych pisarzy polskich.

Wydał wybór dramatów Witkacego, na który składają się tłumaczenia W małym dworku, Wariata i zakonnicy, Szalonej lokomotywy, Kurki wodnej, Szewców i Wstępu do Czystej formy w teatrze. Z kolei w pismach opublikował też Juvenilia i Matkę. Pisał m. in. o pobycie Witkacego w Lovranie, o recepcji jego twórczości w Chorwacji czy o problemach tłumaczenia Szewców na język chorwacki. W 2003 r. otrzymał Nagrodę St. I Witkiewicza polskiego Ośrodka ITI-UNESCO za promowanie polskiej kultury teatralnej w świecie.

Serdecznie gratulujemy!

Źródło tekstu i grafiki: https://instytutksiazki.pl/pl/aktualnosci,2,dalibor-blažina-z-nagroda-stowarzyszenia-chorwackich-tlumaczy-literatury-za-przeklad-nienasycenia-witkacego,5612.html