Tegorocznym laureatem Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. Herberta został Durs Grünbein, znakomity poeta i eseista. To jeden z najbardziej docenianych poetów języka niemieckiego. Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się 12 maja 2020 w Teatrze Polskim w Warszawie.

Durs Grünbein, niemiecki poeta i eseista, został uhonorowany Międzynarodową Nagrodą Literacką im. Herberta. Jury doceniło zarówno wartość jego imponującego dorobku, jak i zakres zainteresowań i podejmowanych w swojej twórczości tematów. Pozostając blisko współczesnego życia, wchodzi w żywy kontakt z filozofią i sztuką. Podobnie jak dla Herberta, i dla niego uniwersalna kultura stanowi istotny punkt odniesienia. Sam laureat przyznaje, że poezja Herberta miała wielki wpływ na kształtowanie się jego twórczości.

Międzynarodowa Nagroda Literacka im. Zbigniewa Herberta jest wyróżnieniem na polu literatury światowej – zwłaszcza w dziedzinie poezji. Przyznawana jest od 2013 roku za wybitne dokonania artystyczne i intelektualne nawiązujące do idei przyświecających twórczości Zbigniewa Herberta.

Durs Grünbein urodził się w 1962 r. w Dreźnie należącym wówczas do NRD. Jako młody człowiek nie miał dostępu do większej części współczesnej sztuki, więc koncentrował się na dziełach pochodzących z czasów starożytnych. Grünbein studiował teatrologię w Berlinie, a później pracował z redakcjami czasopism literackich. Obecnie wykłada poetykę na Akademii Sztuk Pięknych w Düsseldorfie. Jako poeta zadebiutował w 1988 roku książką Grauzone morgens (czyli: Strefa szarości nad ranem) i osiągnął ogromny sukces. W 2012 roku został laureatem nagrody Europejski Poeta Wolności.

Dzieła Dursa Grünbeina doczekały się wielu tłumaczeń na język polski. Tą twórczością zajmowali się: Jakub Ekier, Andrzej Kopacki, Marek Śnieciński i Piotr Roguski.

Serdecznie gratulujemy!

Źródło tekstu i grafiki: https://instytutksiazki.pl/aktualnosci,2,niemiecki-poeta-durs-grunbein-laureatem-miedzynarodowej-nagrody-literackiej-im-herberta,4786.html