Niedawno w Chorwacji ukazało się tłumaczenie „Dziennika pisanego nocą”, jednej z najważniejszych książek Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, wybitnego polskiego pisarza. Autorem chorwackiego przekładu jest Adrian Cvitanović.

Znakomita proza Gustawa Herlinga-Grudzińskiego trafiła do chorwackich czytelników! Jego Dziennik pisany nocą (wybór z zapisków z lat 1970-2000) wydała oficyna Disput z Zagrzebia. Chorwacki tytuł to Dnevnik pisan noću. Autorem tłumaczenia jest Adrian Cvitanović.

Dziennik pisany nocą to dzieło ponadczasowe i unikatowe. Ta książka to swoista kronika epoki, pełna odniesień do literatury i sztuki, wywodów historycznych czy komentarzy politycznych. Herling-Grudziński jawi się jako mędrzec, moralista, artysta, ale także surowy sędzia.

Adrian Cvitanović ma w swoim dorobku wiele tłumaczeń. Przekładał m.in. utwory Czesława Miłosza (Ziemia Ulro), Leopolda Tyrmanda (Cywilizacja komunizmu), Jerzego Giedroycia (Autobiografia na cztery ręce), Marka Hłaski (Piękni dwudziestoletni) czy Magdaleny Tulli (W czerwieni).

Źródło tekstu i grafiki: https://instytutksiazki.pl/aktualnosci,2,dziennik-pisany-noca-gustawa-herlinga-grudzinskiego-po-chorwacku-ze-wsparciem-instytutu-ksiazki,5693.html