Ruszył już kolejny nabór do programu Gdańskie rezydencje literackie. Jest skierowany także do wybitnych tłumaczy i tłumaczek z Polski pracujących nad projektami przekładowymi. Zgłoszenia można przesyłać do 17 lipca 2022 r.

Instytut Kultury Miejskiej rozpoczął już kolejny nabór do wyjątkowego programu gdańskie rezydencje literackie, przeznaczonego m.in. dla twórców białoruskich czy ukraińskich. Organizatorzy zapraszają również tłumaczy i tłumaczki z Polski. Zgłoszenia – zawierające wypełniony formularz, cv z wykazem opublikowanych dzieł literackich, list motywacyjny z opisem koncepcji pracy na okres rezydencji, a także fragment opublikowanego dzieła – można przesyłać do 17 lipca 2022 r na adres: rezydencje@ikm.gda.pl.

Organizatorzy zapewniają rezydentom mieszkanie, wsparcie merytoryczne i logistyczne oraz honorarium finansowe w wysokości do 3000 zł brutto miesięcznie. Goście zostaną także włączeni w działalność literacką Instytutu Kultury Miejskiej. Rezydencje w Gdańsku dają możliwość spędzenia tutaj kilku tygodni na pracy twórczej – nad książką czy jej tłumaczeniem – oraz szansę poznania lokalnego środowiska artystycznego. Spośród nadesłanych zgłoszeń rezydentów wyłoni komisja, w skład której wejdą przedstawiciele Instytutu Kultury Miejskiej, Stowarzyszenia Unia Literacka i Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.

Kandydat/kandydatka powinni:

– tłumaczyć z języka obcego na język polski;
– mieć w swoim dorobku co najmniej jedno wydane drukiem lub wystawione na scenie teatralnej tłumaczenie,
– pracować aktualnie nad projektem tłumaczeniowym.

W tym roku szczególnie mile widziane są osoby pracujące nad tłumaczeniami dramatów.

Wyniki naboru zostaną ogłoszone 10 sierpnia 2022 r.

Źródło tekstu: https://stl.org.pl/gdanskie-rezydencje-literackie/