Ostatnio w naszych księgarniach ukazał się „Dymitr”, nieukończony dramat Fryderyka Schillera, wybitnego romantyka. Tym razem tę historię możemy poznać w tłumaczeniu Antoniego Libery.

Państwowy Instytut Wydawniczy opublikował dramat Dymitr (w oryginale Demetrius) Fryderyka Schillera z 1804 roku. To ostatnie, niedokończone dzieło wielkiego niemieckiego twórcy. Co ważne, mamy tu do czynienia z nowym tłumaczeniem – autorstwa Antoniego Libery (tłumacza znanego przede wszystkim ze swoich przekładów z języka angielskiego). Niniejsza książka została opatrzona przedmową prof. Andrzeja Nowaka.

Dymitr w znakomitym literackim ujęciu niemieckiego romantyka poświęcony jest legendarnej mistyfikacji w dziejach rosyjskich; dramat ukazuje wypadki z przełomu XVI i XVII wieku poprzez los Dymitra Samozwańca (1581–1606). Zdumiewa wiedza Schillera o historii Rosji i Polski tamtego czasu oraz głęboka znajomość relacji między dwoma narodami. Obraz sejmu walnego w Krakowie, podczas którego Dymitr wygłasza swą mowę i w którym uczestniczy znaczna część ówczesnej elity politycznej z królem Zygmuntem III na czele, jest imponujący. Znacząca jest też scena rozgrywająca się między matką prawdziwego Dymitra a patriarchą Moskwy, nakłaniającym ją, aby wyparła się syna. Sztuka to ze wszech miar interesująca, również dla dzisiejszego czytelnika.

Warto poznać tę historię – teraz to możliwe dzięki nowemu tłumaczeniu!

Źródło tekstu i grafiki: https://piw.pl/pl/dymitr