Ruszył nabór do konkursu dla tłumaczy języka niemieckiego. Uczestnicy będą mogli się zmierzyć z literaturą niemiecką i szwajcarską. Zgłoszenia należy przesyłać do końca listopada 2021 roku.

Dom Literatury w Łodzi we współpracy z Oddziałem Łódzkim Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Ambasadą Szwajcarii w Polsce oraz Austriackim Forum Kultury w Warszawie organizuje konkurs na tłumaczenia z literatur niemieckiej i szwajcarskiej. Przewodniczącą jury konkursu jest Sława Lisiecka, wybitna tłumaczka.

Aby wziąć udział w konkursie, należy samodzielnie przetłumaczyć dwa teksty zamieszczone na stronie internetowej organizatora. Do tłumaczeń należy dołączyć zwięzły opis problemów, jakich nastręczały tłumaczone teksty (maksymalnie 1800 znaków ze spacjami). Wybrane przez organizatorów fragmenty pochodzą ze znakomitych książek Jonasa Lüschera i Birgit Birnbacher.

Zgłoszenia należy nadsyłać do 30 listopada 2021 r. Szczegóły oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie internetowej konkursu. Organizator przewidział nagrody finansowe i rzeczowe. Ponadto laureaci zostaną zaproszeni do udziału w bezpłatnych dwudniowych warsztatach translatorskich on-line (prowadzenie Sława Lisiecka).

Warto dać sobie szansę i zmierzyć się z ciekawymi tekstami do tłumaczenia!

Źródło tekstu: http://dom-literatury.pl/xiv-ogolnopolski-konkurs-translatorski/