W tym roku przypadają setne urodziny Karla Dedeciusa, wybitnego tłumacza i pośrednika kulturowego między Polską a Niemcami. Z tej okazji po raz kolejny zostanie przyznana nagroda jego imienia.

Z okazji 100. urodzin Karla Dedeciusa, znakomitego tłumacza, autora interesujących książek, Niemiecki Instytut Spraw Polskich (Deutsches Polen-Institut) we współpracy z Willą Decjusza ogłaszają wznowienie przyznawania Nagrody im. Karla Dedeciusa dla polskich tłumaczy literatury niemieckojęzycznej i niemieckich tłumaczy literatury polskiej. Nagroda zostanie przyznana 20 maja 2022 r. w Darmstadt.

Laureaci – tłumacz polski i tłumacz niemiecki – zostaną wyróżnieni za znakomite osiągnięcia w zakresie tłumaczeń, a tym samym za pracę na rzecz porozumienia między Polakami i Niemcami. Laureatów nagrody (ma ona charakter finansowy – każdy laureat otrzyma po 10 tys. Euro) proponuje niezależna polsko-niemiecka kapituła. Częścią Nagrody jest również pobyt rezydencjalny w Willi Decjusza w Krakowie. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 14 stycznia 2022 roku.

Kandydaci do Nagrody im. Karla Dedeciusa mogą być zgłaszani przez wydawnictwa, autorów, przedstawicieli z branży i z grona zainteresowanej publiczności. Możliwe są również własne zgłoszenia tłumaczy. Zgłoszenia powinny zawierać: krótki życiorys, wykaz publikacji, wybrane fragmenty dorobku tłumaczeniowego (ok. 20 stron tłumaczenia i oryginału).

Adres do korespondencji:
Deutsches Polen-Institut
Karl-Dedecius-Preis
Residenzschloss, Marktplatz 15
D-64283 Darmstadt
Niemcy
Zgłoszenia można wysłać również elektronicznie na adres: kaluza@dpi-da.de

Kontakt: Dr. Andrzej Kaluza, Deutsches Polen-Institut, Residenzschloss, Marktplatz 15
D-64283 Darmstadt, Niemcy,
Tel. 0049-6151-420220,
e-mail: kaluza@dpi-da.de
www.deutsches-polen-institut.de

Wyniki zostaną ogłoszone w kwietniu przyszłego roku.

Źródło tekstu i grafiki: https://instytutksiazki.pl/aktualnosci,2,konkurs-na-nagrode-im-karla-dedeciusa-2022,7071.html