Na Słowenii ukazała się książka Bronki Nowickiej „Nakarmić kamień”. To zbiór znakomitych próz poetyckich, poświęconych dorastaniu.

Książka Bronki Nowickiej Nakarmić kamień została uhonorowana Literacką Nagrodą Nike 2016. Teraz tę oryginalną pozycję mają szansę docenić także słoweńscy czytelnicy – została niedawno wydana nakładem lublańskiej oficyny Kulturno-umetniško društvo Logos w tłumaczeniu Janža Snoja.

Na książkę Nakarmić kamień składają się prozy poetyckie – zdyscyplinowane językowo, ostre i obrazowe, niekiedy wpadające w groteskę. Ich tematyka obraca się wokół wchodzenia dziecka w świat ludzi i rzeczy, wokół relacji czy panujących hierarchii. Przedstawiony przez Bronkę Nowicką świat nie obrósł jeszcze we wtórne znaczenia, w sposób szczególny działa więc na wyobraźnię, wytwarzając własne ciągi przyczynowo-skutkowe, własną logikę. To bardzo ciekawy debiut.

W Polsce doceniono Nakarmić kamień. Teraz – dzięki tłumaczeniu – ta pozycja może zachwycić również słoweńskich czytelników!

Źródło tekstu i grafiki: https://instytutksiazki.pl/aktualnosci,2,nakarmic-kamien-bronki-nowickiej-po-slowensku-ze-wsparciem-instytutu-ksiazki,4454.html