Trwa nabór do 12 edycji programu stypendialnego Wyszehradzkie Rezydencje Literackie. To szansa również dla wybitnych tłumaczy. Zgłoszenia można przesyłać do 15 października 2022 r.

Program stypendialny Wyszehradzkie Rezydencje Literackie jest przeznaczony dla polskich, słowackich, czeskich i węgierskich pisarzy, poetów, tłumaczy literatury, krytyków, eseistów i dziennikarzy. Będą oni mogli realizować swoje projekty w czterech instytucjach goszczących z Polski, Czech, Słowacji i Węgier.

Operatorem Programu jest Stowarzyszenie Willa Decjusza. 32 rezydentów będzie mogło pracować nad książkami, artykułami, tłumaczeniami bądź innymi przedsięwzięciami literackimi w Bratysławie, Budapeszcie, Krakowie lub Pradze) w wybranym okresie: 1 maja do 12 czerwca 2023 (Kompaktowa Edycja Wiosenna) bądź 1 września do 30 listopada 2023 (Standardowa Edycja Jesienna).

Celem programu jest wspieranie pracy i mobilności Rezydentów Literackich oraz tworzenie platformy wymiany informacji. Ponadto program umożliwia rozwój i promocję literatury państw Grupy Wyszehradzkiej na terenie Europy Środkowej. Uczestnicy mają niepowtarzalną okazję do promocji własnej twórczości, jak i możliwość skonfrontowania jej z odbiorcami, nawiązania dialogu, który pozwoli rozwijać ich projekty.

O stypendium mogą ubiegać się pisarze, poeci i tłumacze literaccy z krajów V4 z co najmniej jedną publikacją książkową oraz eseiści, krytycy literaccy, publicyści i dziennikarze z co najmniej 3 publikacjami w gazetach, czasopismach lub mediach elektronicznych (min. 18 lat). Stypendium obejmuje pobyt w wybranym mieście oraz miesięczne stypendium finansowe w wysokości 1,300 EURO brutto (Kompaktowa Edycja Wiosenna) lub 2,400 EUR brutto (Standardowa Edycja Jesienna), a także wsparcie ze strony Instytucji Goszczącej w przygotowaniu pobytu, organizacji spotkań literackich, wywiadów i warsztatów, a także nawiązywaniu kontaktów z wydawcami i krytykami literackimi.

Nabór do programu jest prowadzony do 15 października 2022 roku. Aplikację należy złożyć przez system aplikacyjny. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Źródło tekstu i grafiki: https://stl.org.pl/nabor-na-literackie-rezydencje-wyszehradzkie/