Olga Tokarczuk, wybitna polska pisarka, laureatka Nagrody Nobla, zdecydowała się powołać do życia fundację wspierającą pisarzy, tłumaczy i badaczy literatury. Tę znakomitą inicjatywę wsparł Wrocław. Fundacja będzie miała swoją siedzibę w willi Marii i Tymoteusza Karpowiczów.

Olga Tokarczuk, jedna z najwybitniejszych polskich pisarek, autorka wielu cenionych książek, od niedawna laureatka Nagrody Nobla – postanowiła stworzyć we Wrocławiu fundację, która będzie miała na celu wspieranie pracy pisarek i pisarzy, tłumaczek i tłumaczy, badania nad literaturą i tłumaczeniem literackim, a także refleksję nad rolą literatury w historii zmian społecznych. Miasto przeznaczyło na siedzibę fundacji willę Marii i Tymoteusza Karpowiczów przy ulicy Krzyckiej 29.

Fundacja ma stać się przestrzenią dla międzynarodowej rozmowy o możliwościach literatury w diagnozowaniu świata widzialnego i niewidzialnego, w opisywaniu aktualnej rzeczywistości. Będzie to miejsce spotkań autorów i tłumaczy z całego świata. Fundacja zajmie się programami edukacyjnymi, stypendialnymi czy rezydencyjnymi. Olga Tokarczuk marzy o tym, aby stworzyć ośrodek intelektualny i artystyczny, który w przyszłości dorówna najlepszym tego typu instytucjom w Europie i na świecie.

Informację ujawniono 21 października 2019 r. podczas pierwszej polskiej konferencji prasowej we Wrocławskim Domu Literatury. Prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk, zadeklarował, że fundacja zostanie uruchomiona jak najszybciej. To wspaniała inicjatywa, dająca wielkie możliwości pisarzom, tłumaczom i badaczom literatury!

Źródło tekstu i grafiki: http://booklips.pl/newsy/olga-tokarczuk-powoluje-fundacje-wspierajaca-pisarzy-tlumaczy-i-badaczy-literatury-wroclaw-udostepnil-na-siedzibe-wille-karpowiczow/