Niedawno ukazała się antologia „Pięć wieków poezji polskiej od Kochanowskiego do 2020 roku” w języku arabskim. Wyboru i tłumaczeń dokonał wybitny tłumacz Hatif Janabi. On także opracował tę antologię i opatrzył ją wstępem.

Wiosną 2021 roku do księgarń w Bejrucie i Bagdadzie trafiła antologia polskiej poezji w języku arabskim. Chodzi o Pięć wieków poezji polskiej od Kochanowskiego do 2020 roku. Autorem tłumaczenia jest Hatif Janabi. Dokonał on wyboru wierszy, a także opatrzył antologię wstępem i przypisami. Tę pozycję opublikowało wydawnictwo Al Mada.

Trzeba zaznaczyć, że to monumentalna książka – składa się na nią ponad 400 wierszy 65 polskich poetów i poetek w układzie chronologicznym. Liczy sobie ponad 900 stron! Zyskała ogromną popularność wśród krytyków i czytelników świata arabskiego.

Hatif Janabi jest tłumaczem literatury polskiej na język arabski. Tłumaczył książki takich gigantów polskiej literatury jak Adam Mickiewicz, Czesław Miłosz, Wisława Szymborska, Juliusz Słowacki, Zbigniew Herbert, Tadeusz Różewicz, Stanisław Grochowiak, Adam Zagajewski, Edward Stachura, Rafał Wojaczek, Ryszard Kapuściński, Olga Tokarczuk czy Leszek Kołakowski. Ostatnio ukazały się jego tłumaczenia Hymnu o perle Czesława Miłosza, a także Solaris Stanisława Lema.

I oto jak spotykają się kultury – dzięki znakomitej pracy tłumaczek i tłumaczy!

Źródło tekstu i grafiki: https://instytutksiazki.pl/pl/aktualnosci,2,monumentalna-antologia-poezji-polskiej-po-arabsku-w-wyborze-i-przekladzie-hatifa-janabiego,6926.html