W dniach 1-7 grudnia – we Wrocławiu – będzie miała miejsce dziewiąta edycja Polsko-Niemieckich Warsztatów Translatorskich ViceVersa. Zajęcia poprowadzą znakomici tłumacze. Termin składania zgłoszeń upływa 15 września 2019 r.

Zimowa, dziewiąta edycja Polsko-Niemieckich Warsztatów Translatorskich ViceVersa odbędzie się w Domu Oppenheimów we Wrocławiu (Plac Solny 4) w ramach programu TOLEDO utworzonego przez fundusz Deutscher Übersetzerfonds oraz fundację Robert Bosch Stiftung, przy wsparciu GoetheInstitut w Krakowie i we współpracy z Fundacją OP ENHEIM.

Warsztaty zostaną zorganizowane z myślą o tłumaczach przekładających literaturę niemieckojęzyczną na język polski oraz polską na język niemiecki (zarówno tych początkujących, jak i tych, którzy mogą się poszczycić znacznym dorobkiem translatorskim). Główną częścią zajęć będzie intensywna dyskusja nad zgłoszonymi fragmentami tłumaczeń, które uprzednio zostaną rozesłane do uczestników. Biorący udział w warsztatach są zobowiązani do krytycznej lektury wszystkich tekstów. Seminarium poprowadzą wybitni tłumacze: Dorota Stroińska i Bernhard Hartmann. Punktem wyjścia do dyskusji będzie zawsze jakiś „szczególny problem” tłumaczeniowy oraz możliwości jego rozwiązania. Następnie zostaną omówione specyficzne problemy tłumaczenia z języka polskiego na niemiecki i odwrotnie. Uczestnicy porozmawiają także o jakości artystycznych tłumaczeń.

Warsztaty potrwają od 1 do 7 grudnia 2019 r. Udział w warsztatach – w tym nocleg i wyżywienie – jest bezpłatny. Organizatorzy zwracają także koszty podróży. Zgłoszenia powinny zawierać: krótki życiorys z listą publikacji, od 3 do 5 stron aktualnego, jeszcze nie ukończonego własnego przekładu książki – to może być np. utwór literacki pisany prozą lub wierszem, esej, dramat, literatura faktu czy utwory z szeroko rozumianej humanistyki (parametry: odstęp między wierszami przynajmniej 1,5 interlinii, numeracja wierszy na marginesie z lewej strony, szeroki margines po prawej stronie na notatki), tekst oryginału, krótka charakterystyka dzieła oraz przedstawienie szczególnych trudności w tłumaczeniu danego fragmentu.

Komplet dokumentów – opatrzonych nazwiskiem kandydata – należy przesłać pocztą elektroniczną w oddzielnych plikach (doc, .docx lub .pdf) na adresy: dorota.stroinska@gmail.com oraz bernhard.hartmann@web.de.

Termin składania zgłoszeń upływa 15 września 2019 roku.

Źródło tekstu: http://stl.org.pl/viceversa-polsko-niemieckie-warsztaty-translatorskie-we-wroclawiu-1-12-7-12-2019/
Źródło grafiki: https://www.openheim.org/pl/kamienica/op-enheim