Wyjątkowa szansa dla wybitnych tłumaczy, tłumaczek poezji oraz poetów, poetek z Warszawy! Mogą się oni ubiegać o udział w programie stypendialnym. Zgłoszenia można przesyłać do 7 czerwca 2021 r.

Staromiejski Dom Kultury w Warszawie ogłasza program stypendialny dla poetów/poetek pracujących nad nowymi książkami oraz tłumaczy/tłumaczek poezji. Projekt jest częścią obchodów setnych urodzin Julii Hartwig, Tadeusza Różewicza i Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

Pula finansowa 60 tysięcy złotych zostanie podzielona pomiędzy 6 twórców i twórczyń poezji oraz 6 tłumaczek i tłumaczy poezji. Każdy i każda z nich otrzyma po 5 tys. złotych brutto. Program przeznaczony jest dla tłumaczy i tłumaczek mieszkających w Warszawie, którzy mają za sobą debiut w dziedzinie tłumaczenia poezji.

Wnioski przyjmowane są do 7 czerwca 2021 roku.

Regulamin i formularz są dostępne na stronie internetowej Staromiejskiego Domu Kultury. W razie pytań i wątpliwości można się kontaktować pod adresem: stypendia@sdk.pl.

Źródło tekstu i grafiki: http://stl.org.pl/warszawski-program-stypendialny-dla-tlumaczy-tlumaczek-poezji/