Polski Komitet Eurodram 2020/2021 zaprasza do nadsyłania tłumaczeń teatralnych. Trzy z nich będą promowane i aktywnie rekomendowane do wystawienia na scenie wśród wybitnych specjalistów. Przekłady można nadsyłać do końca stycznia.

Polski Komitet Eurodram to europejska sieć, której celem jest wspieranie i propagowanie utworów scenicznych – zarówno w oryginale, jak i w tłumaczeniu. W tym roku komitet przyjmuje tłumaczenia sztuk teatralnych na język polski. Spośród nadesłanych tekstów zostaną wyłonione trzy utwory które będą promowane i aktywnie rekomendowane do wystawienia na scenie wśród specjalistów i ludzi teatru z sieci EURODRAM, a także poza nią. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 stycznia 2021 roku. To wielka szansa dla znakomitych tłumaczy.

Tłumaczenia – tekstów pochodzących z ostatnich trzech lat – mogą zgłaszać tłumacze, dramatopisarze, wydawcy, dramaturdzy, reżyserzy i agenci teatralni, przy czym każdy zgłaszający może przedstawić tylko jeden tekst. Tłumacz zgłaszanego tekstu musi mieć w swoim dorobku tłumaczenie co najmniej jednej wydrukowanej lub wystawionej sztuki, ponadto musi dysponować prawami do tłumaczenia sztuki lub mieć zgodę autora bądź właściciela praw na jej tłumaczenie. Sztuki teatralne mogą być tłumaczone ze wszystkich języków europejskich, z języków regionu śródziemnomorskiego i Azji Środkowej.

Do tekstu w formacie PDF należy załączyć formularz zawierający następujące informacje: tytuł tłumaczenia, nazwisko autora lub autorki oraz tłumacza bądź tłumaczki, język oryginalny, tytuł sztuki w oryginale, datę publikacji lub wystawienia tekstu oryginalnego, datę wystawienia lub publikacji i przekładu w języku polskim, informacje o ewentualnych nagrodach, krótki biogram autora (autorki) i tłumacza (tłumaczki) tekstu.

Tłumaczenia na język polski wraz z formularzem przyjmuje koordynatorka polskiego komitetu EURODRAM Cécile Bocianowski (cecile.bocianowski@yahoo.fr).

EURODRAM ogłosi tytuły wybranych sztuk 21 marca 2021 r. na stronie internetowej Eurodramu.

Źródło tekstu i grafiki: http://eurodram.org