Profesor Ewa Thompson, znakomita amerykańska slawistka i promotorka kultury polskiej w USA, została kolejną laureatką prestiżowego wyróżnienia Transatlantyk. Uroczyste wręczenie nagrody odbędzie się podczas gali, którą Instytut Książki zorganizuje w 2021 roku.

Przyznawany przez Instytut Książki Transatlantyk to prestiżowe wyróżnienie dla wybitnego
ambasadora literatury polskiej za granicą. W tym roku otrzymała je profesor Ewa Thompson, czołowa amerykańska slawistka i promotorka kultury polskiej w Stanach Zjednoczonych.

„Pani profesor Ewa Thompson od wielu lat propaguje kulturę polską w Stanach Zjednoczonych. Nie do przecenienia jest jej rola jako opiekuna młodych polskich naukowców przebywających w USA, w tym na jej uniwersytecie w Houston. Profesor jest przykładem, że »tłumaczyć« polską kulturę dzisiaj można w sposób dosłowny, ale też tak jak czyni to Ona od kilkudziesięciu już lat, a więc wydając pisma, pisząc książki i artykuły, pełniąc funkcję mecenasa” – oświadczył członek kapituły nagrody, prof. Maciej Urbanowski.

Ewa Thompson jest emerytowanym profesorem slawistyki Uniwersytetu Rice’a, na którym nie tylko wychowała kolejne pokolenia slawistów, lecz także redagowała periodyk „Sarmatian Review”, podejmujący tematykę słowiańską. Na jego łamach publikowane są tłumaczenia z literatury polskiej, artykuły o polskiej kulturze, książkach, a także teksty naukowe poświęcone kulturze, historii i społeczeństwom narodów słowiańskich. Prof. Ewa Thompson jest także autorką monografii o Gombrowiczu w języku angielskim oraz licznych prac poświęconych związkom Polski i Rosji. Publikowała także w takich czasopismach, jak m.in.: „Teksty Drugie”, „Arcana”, „The Washington Times”, „Slavic and East European Journal”, „Modern Age”, „Houston Chronicle”.

Transatlantyk jest prestiżową nagrodą Instytutu Książki. Otrzymuje ją znakomity popularyzator polskich książek za granicą. Wśród laureatów mogą się znaleźć wydawcy, tłumacze, krytycy, a także animatorzy życia kulturalnego. Nagroda ma charakter finansowy i wynosi 10.000 Euro. Zwycięzca otrzymuje także statuetkę.

Źródło tekstu i grafiki: https://instytutksiazki.pl/aktualnosci,2,prof-ewa-thompson-laureatka-nagrody-transatlantyk,5493.html