Ruszył nabór do drugiej edycji wyjątkowego programu mentoringowego dla początkujących tłumaczek i tłumaczy. Uczestników będą prowadzić wybitni specjaliści. Zgłoszenia można przesyłać do końca sierpnia 2022 roku.

Kraków Miasto Literatury UNESCO, Centrum Badań Przekładoznawczych UJ, Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury oraz Instytut Francuski zapraszają do udziału w drugiej edycji programu mentoringowego adresowanego do osób zainteresowanych tłumaczeniem literackim. Kandydat bądź kandydatka powinni mieć w swoim dorobku nie więcej niż jedno opublikowane tłumaczenie książki. Nabór trwa do 31 sierpnia 2022 r.

Podczas drugiej edycji swój warsztat będą mogli doskonalić młodzi tłumacze i tłumaczki literatury z języków: francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego i ukraińskiego na polski. Projekt ma charakter mentoringu: przez osiem miesięcy każda z zakwalifikowanych osób będzie pracować nad przekładem z języka obcego na polski pod okiem doświadczonego tłumacza lub tłumaczki. Mentorzy/mentorki to: Tomasz Swoboda (język francuski), Ewa Zaleska (język hiszpański), Małgorzata Łukasiewicz (język niemiecki) i Katarzyna Kotyńska (język ukraiński).

W zakres programu wchodzi indywidualna praca z mentorem/mentorką nad konkretnymi tekstami, które nie były dotąd tłumaczone (konsultacje mogą się odbywać na żywo bądź on-line, w uzgodnionym rytmie – ok. 5-10 godzin w miesiącu), a także poznawanie rynku i środowiska (zajęcia weekendowe organizowane przez Centrum Badań Przekładoznawczych UJ oraz Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury o tym, jak zacząć na rynku przekładów literackich, o zasadach działania rynku wydawniczego i jego instytucjach oraz o podstawach prawa autorskiego dla tłumaczy i tłumaczek). Rezultatem pracy w ramach programu ma być tekst o objętości około 1 arkusza wydawniczego. Szczegóły każdego z projektów zostaną ustalone.

Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami i kandydatkami odbędą się w dniach: 3 – 16 października 2022 r. Ogłoszenie wyników nastąpi pod koniec października 2022 r.

Kandydat/kandydatka powinni nadesłać następujące dokumenty:

– krótki przekład tekstu literackiego, który do tej pory nie był tłumaczony na język polski, o objętości około 18 000 znaków ze spacjami (może to być tekst prozatorski, esej lub cykl wierszy) z języka francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego lub ukraińskiego;
– oryginał przetłumaczonego tekstu;
– CV wraz z listem motywacyjnym.

Szczegółowe informacje i regulamin „Translatorium” można znaleźć tutaj.

Źródło tekstu i grafiki: https://stl.org.pl/translatorium-program-mentoringowy-dla-poczatkujacych-tlumaczy-literatury-edycja-2/