„Odyseja” Homera – jedno z największych arcydzieł literatury światowej – doczekała się kolejnego polskiego tłumaczenia. Jego autorem jest profesor Robert Roman Chodkowski. To pierwszy polski przekład tego dzieła od ponad półwiecza!

Odyseja Homera ciekawi i zachwyca czytelników i inspiruje twórców na całym świecie już od setek lat. Stanowi też wielkie wyzwanie dla wybitnych tłumaczy. Kilka miesięcy temu w naszych księgarniach pojawił się nowy polski przekład Odysei. Jego autorem jest Robert Roman Chodkowski, emerytowany profesor zwyczajny KUL, znawca literatury starożytnych Greków i tłumacz wszystkich zachowanych tragedii attyckich wielkiej trójcy: Ajschylosa, Sofoklesa i Eurypidesa. On również opatrzył tę książkę wstępem i przypisami.

Warto przypomnieć, że to pierwszy przekład Odysei od blisko siedemdziesięciu lat! A czym różni się to tłumaczenie od poprzedniego – dokonanego przez Jana Parandowskiego?

Jan Parandowski przełożył utwór Homera prozą, a prof. Chodkowski wraca do formy polskiego heksametru, podobnie ja inni polscy filolodzy, którzy używają tego metrum w swoich tłumaczeniach epików greckich czy łacińskich. Co więcej, nowa wersja jest oryginalnym tłumaczeniem z tekstu greckiego, znacznie różniącym się od dotychczas istniejących zarówno w aspekcie językowym, jak i w interpretacji wielu partii poematu. Tłumacz wyeliminował wcześniejsze błędy w rozumieniu i przekładzie arcydzieła Homera. To tłumaczenie kompletne, bez opuszczeń.

Nowe tłumaczenie jest zawsze znakomitą okazją do powrotu do znanych i lubianych historii. Warto wrócić i do perypetii Odyseusza!

Źródło tekstu i grafiki: https://tnkul.pl/sklep,produkt,odyseja