W londyńskim Globe Theatre właśnie odbywa się festiwal „Shakespeare and Poland”. Zawarte w programie przedstawienia, performanse czy dyskusje pozwolą brytyjskiej publiczności zrozumieć bogactwo i unikatowość znakomitej polskiej literatury, a także teatru.

W Globe Theatre w Londynie trwa festiwal „Shakespeare and Poland”, w trakcie którego angielska publiczność ma szansę poznać naszą literaturę oraz teatr. Podczas festiwalu zostanie przedstawione m.in. miejsce Szekspira w wyobraźni wybitnych polskich twórców, badaczy i tłumaczy.

Już jutro (z okazji okrągłej rocznicy 150-lecia urodzin) bohaterem festiwalu zostanie Stanisław Wyspiański. To twórca do tej pory w zasadzie nieznany w Anglii. To może się zmienić m.in. dzięki wydaniu w 2017 wyjątkowej książki – zbioru dramatów Wyspiańskiego Akropolis w tłumaczeniu Charlesa S. Kraszewskiego. Tę pozycję opublikowała oficyna Glagoslay Publications. Równie ważnym przedsięwzięciem w zaznajamianiu brytyjskich historyków teatru z osiągnięciami Stanisława Wyspiańskiego będzie premiera pierwszego w historii angielskiego tłumaczenia Studium o Hamlecie z 1905 roku (rozprawa przedstawiająca interpretację postaci duńskiego księcia oraz nowatorską wizję inscenizacji dramatu Szekspira). Ta publikacja ukazuje się nakładem Globe Theatre.

Przy okazji uroczystej premiery w Globe zaplanowano także m.in. dyskusję poświęconą życiu i twórczości Wyspiańskiego z udziałem tłumaczy Studium o Hamlecie – Barbary Bogoczek i prof. Tony’ego Howarda, a także prof. Dariusza Kosińskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Patricka Spottiswoode. Podczas wieczoru aktorzy Globe będą czytać fragmenty rozprawy. Gwoździem programu będzie światowa premiera jednoaktowego dramatu Wyspiańskiego Śmierć Ofelii (reżyseria Nastazja Somers).

Festiwal zakończy się w niedzielę – 7 lipca 2019.

Źródło tekstu i grafiki: https://instytutksiazki.pl/aktualnosci,2,stanislaw-wyspianski-w-londynskim-globe-theatre-przy-wsparciu-instytutu-ksiazki,3849.html