Ruszyła dziewiąta edycja projektu Wyszehradzkie Rezydencje Literackie powstałego z myślą o wybitnych pisarzach, poetach, tłumaczach literatury, krytykach, eseistach i dziennikarzach z Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Organizatorem jest Stowarzyszenie Willa Decjusza.

W ramach tegorocznej edycji Wyszehradzkich Rezydencji Literackich 32 Rezydentów Literackich będzie mogło zająć się własnymi projektami literackimi (w tym tłumaczeniami) w czterech Instytucjach Goszczących – w Bratysławie, Budapeszcie, Krakowie lub Pradze w wybranym okresie: od 1 maja do 12 czerwca 2020 r. (w ramach Kompaktowej Edycji Wiosennej) lub od 1 września do 30 listopada 2020 r. (Standardowa Edycja Jesienna). Nabór jest prowadzony do 30 listopada 2019 r.

Celem tego programu jest wspieranie pracy Rezydentów, tworzenia platformy wymiany informacji oraz rozwój i promocja literatury państw Grupy Wyszehradzkiej na terenie Europy Środkowej. Adresatami Wyszehradzkich Rezydencji Literackich są znakomici polscy, czescy, słowaccy i węgierscy pisarze, poeci, tłumacze literaccy z co najmniej jedną publikacją książkową, a także eseiści krytycy literaccy, publicyści i dziennikarze mający w dorobku przynajmniej trzy publikacje w gazetach, czasopismach lub mediach elektronicznych (min. 18 lat). Stypendyści zostaną wyłonieni na drodze indywidualnych aplikacji przesłanych za pomocą formularza zgłoszeniowego online.

Stypendium obejmuje pobyt w wybranym mieście, miesięczne stypendium i wsparcie ze strony Instytucji Goszczącej w przygotowaniu pobytu, organizacji spotkań literackich, wywiadów czy warsztatów, a także w nawiązywaniu kontaktów z wydawcami książek i krytykami literackimi.

Aplikację dla kandydatów można znaleźć na stronie internetowej www.visegradapplicationform.villa.org.pl.

Źródło tekstu i grafiki: https://instytutksiazki.pl/aktualnosci,2,wyszehradzkie-rezydencje-literackie-2020,4313.html