Fundacja Wisławy Szymborskiej otwarła nabór wniosków do Funduszu zapomogowego na jesień 2021. Ten program przeznaczony jest dla pisarzy i tłumaczy literatury w trudnej sytuacji życiowej. Wnioski można składać do końca października 2021 r.

Ruszył nabór wniosków do Funduszu zapomogowego na jesień 2021. Fundacja Wisławy Szymborskiej kieruje ten program do pisarzy i tłumaczy książek, którzy ze względów losowych znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Zapomoga była przyznawana od 2013 roku, dwa razy w ciągu roku – wiosną i jesienią, a od 2018 raz do roku – jesienią.

Fundusz Zapomogowy powstaje z dokonywanych, na mocy uchwały Zarządu Fundacji, corocznych odpisów na Fundusz z dochodów Fundacji z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w roku poprzedzającym dokonanie danego odpisu oraz darowizn finansowych przekazanych na ten cel. Zapomoga przyznawana jest na wniosek zainteresowanego pisarza lub tłumacza literatury, SPP, Pen-Clubu, Instytutu Książki, innych związków zrzeszających ludzi pióra oraz organizacji działających na rzecz środowiska literackiego lub translatorskiego.

Wnioski można składać do 31 października. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające potrzebę uzyskania zapomogi z powodu trudnej sytuacji materialnej oraz fakt wystąpienia zdarzenia losowego, a także wykaz publikacji (w tym tłumaczeń) oraz krótki biogram.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Fundacji Wisławy Szymborskiej – czyli tutaj.

Źródło tekstu i grafiki: https://www.szymborska.org.pl/projekty/fundusz-zapomogowy/?fbclid=IwAR3iYqkaEOgbBx4NjtfWBTr5LBCDe2Vhy2sQ9vJ_EYMj3b1fBpfSaolUFgk