Można już zgłaszać kandydatów do tegorocznej edycji prestiżowej nagrody Found in Translation, przyznawanej autorce/autorowi najlepszego w minionym roku kalendarzowym tłumaczenia literatury polskiej na język angielski. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z końcem stycznia 2022 roku.

Instytut Książki, Instytut Kultury Polskiej w Londynie oraz Instytut Kultury Polskiej w Nowym Jorku zapraszają do zgłaszania kandydatów do tegorocznej edycji nagrody Found in Translation. Przyznaje się ją autorowi bądź autorce najlepszego w minionym roku kalendarzowym tłumaczenia na język angielski. Można zgłaszać tłumaczenia, które zostały wydane w formie książki w ubiegłym roku.

Zgłoszenia należy wysłać na adres mailowy biuro@instytutksiazki.pl. Kandydatów mogą zgłaszać osoby fizyczne i osoby prawne z kraju i zagranicy. Zgłoszenie powinno zawierać uzasadnienie wyboru kandydata, jego dane adresowe oraz dane adresowe zgłaszającego. Nominujący mogą wraz ze zgłoszeniem przesłać przetłumaczoną przez kandydata książkę w wersji elektronicznej. Termin upływa 31 stycznia 2022 roku.

Nagrodę stanowi dyplom, miesięczna rezydencja w Krakowie z honorarium studyjnym w wysokości 2.000 PLN oraz przelot do i z Krakowa – fundowane przez Instytut Książki, a także nagroda finansowa wynosząca 16.000 PLN fundowana w równych częściach przez IK, IKP w Londynie i IKP w Nowym Jorku.

Do tej pory nagrodę Found in Translation otrzymali wybitni tłumacze:

• Bill Johnston, za tłumaczenie wierszy Tadeusza Różewicza (2008);
• Antonia Lloyd-Jones, za tłumaczenie Ostatniej wieczerzy Pawła Huellego (2009);
• Danuta Borchardt, za przekład Pornografii Witolda Gombrowicza (2010);
• Clare Cavanagh i Stanisław Barańczak, za tłumaczenie tomu wierszy Tutaj Wisławy Szymborskiej (2011);
• Joanna Trzeciak, za tłumaczenie wierszy Tadeusza Różewicza (2012);
• Antonia Lloyd-Jones, za całość dorobku tłumaczki w roku poprzedzającym przyznanie nagrody (2013);
• Philip Boehm, za tłumaczenie książki Król kier znów na wylocie Hanny Krall (2014);
• Ursula Phillips, za tłumaczenie powieści Choucas Zofii Nałkowskiej (2015);
• Bill Johnston, za tłumaczenie Dwunastu stacji Tomasza Różyckiego (2016);
• Piotr Florczyk, za tłumaczenie Budowałam barykadę Anny Świrszczyńskiej (2017);
• Jennifer Croft, za przekład Biegunów Olgi Tokarczuk (2018);
• Madeline G. Levine, za tłumaczenie Opowiadań zebranych Brunona Schulza (2019);
• Anna Zaranko, za przekład Pamiętnika antybohatera Kornela Filipowicza (2020);
• Ewa Małachowska-Pasek i Megan Thomas za przekład Kariery Nikodema Dyzmy Tadeusza Dołęgi-Mostowicza (2021).

Kto zdobędzie następne wyróżnienie?

Źródło tekstu i grafiki: https://instytutksiazki.pl/aktualnosci,2,nagroda-found-in-translation-award-%E2%80%93-zglaszanie-kandydatow,7132.html