24 kwietnia 2023 roku odbędzie się egzamin dla kandydatów na tłumaczy i tłumaczki języka angielskiego w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zgłoszenia do egzaminu można nadsyłać do 14 lutego 2023 r.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaprasza do nadsyłania zgłoszeń do udziału w egzaminie dla kandydatów na tłumaczy języka angielskiego w Organizacji Narodów Zjednoczonych przeprowadzanym przez Sekretariat ONZ (Department for General Assembly and Conference Management). Celem egzaminu jest uzupełnienie centralnego rejestru tłumaczy języka angielskiego zatrudnianych w ONZ w Nowym Jorku, Genewie, Nairobi i Wiedniu. Początkowy poziom zatrudnienia to P2 – P3.

Zgłoszenia do egzaminu należy składać do dnia 14 lutego 2023 r. przez portal internetowy UN Careers – tutaj. Kandydaci powinni do swoich wniosków dołączyć wypracowanie w języku angielskim składające się z przynajmniej 250 słów z wyjaśnieniem, dlaczego chcą pracować w charakterze tłumaczy ustnych w ONZ. Zgłoszenia bez wspomnianego tekstu nie będą brane pod uwagę.

Pierwsza część egzaminu zaplanowana jest na 24 kwietnia 2023 r. i będzie się dobywać w formule on-line. Kandydat w oparciu o nagrania wykona tłumaczenie symultaniczne na język angielski trzech wystąpień wygłoszonych w języku francuskim, hiszpańskim lub rosyjskim (każde nagranie trwa od 8-10 minut). Kandydaci będą mieli ograniczony czas na wykonanie tłumaczenia.

Na 2 tygodnie przed pierwszą częścią online wszyscy zaproszeni kandydaci będą mieli możliwość sprawdzenia, czy ich sprzęt jest odpowiedni pod względem technicznym, a połączenie z internetem akceptowalne. Ponadto podejdą do obowiązkowego testu próbnego, który nie będzie podlegał ocenie.

Wszystkie zgłoszenia zostaną rozpatrzone przez komisję egzaminacyjną ONZ. W przypadku dużej liczby zgłoszeń komisja zastrzega sobie prawo do zaproszenia na egzamin kandydatów o najwyższych kwalifikacjach. Wszyscy kandydaci zostaną powiadomieni o decyzji komisji egzaminacyjnej w sprawie ich zgłoszenia. Tylko osoby, które pomyślnie przejdą pierwszą część egzaminu (część 1) zostaną zaproszone na drugą część egzaminu, czyli rozmowę kwalifikacyjną.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

To wyjątkowa szansa dla wszystkich, którzy chcieliby się zająć tłumaczeniami ustnymi dla Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Źródło tekstu: https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=198050&Lang=en-US