Niedawno w Rumunii ukazało się tłumaczenie wyboru poezji Cypriana Kamila Norwida, wybitnego polskiego poety uznanego za czwartego romantycznego wieszcza. Autorem tłumaczenia jest Constantin Geambaşu.

Pod koniec zeszłego roku w rumuńskich księgarniach pojawiły się Czarne kwiaty Cypriana Kamila Norwida w tłumaczeniu Constantina Geambaşu. Rumuński tytuł to Flori negre. Książkę opublikowała bukaresztańska oficyna EIKON.

Czarne kwiaty stanowią arcydzieło polskiego eseju funeralnego, w którym Norwid opisuje spotkania i rozmowy ze Stefanem Witwickim, Fryderykiem Chopinem, Juliuszem Słowackim, Adamem Mickiewiczem i Paulem Delaroche’em, francuskim malarzem.

Cyprian Kamil Norwid jest uznany za ostatniego z czterech największych poetów romantycznych. Pisał także prozę, eseje i dramaty, ponadto był grafikiem, malarzem, rzeźbiarzem i filozofem. Wiele podróżował, poznawał rozmaitych artystów. Warto przypomnieć, że zajmował się również tłumaczeniami (przekładał m.in. literaturę angielską, francuską, włoską, łacińską czy grecką). Jego twórczość spotykała się przeważnie z krytyką ówczesnych – odkryto ją na nowo dopiero w Młodej Polsce.

Tłumacz książki, Constantin Geambaşu ma w swoim dorobku znakomite tłumaczenia około pięćdziesięciu polskich książek, które ukazały się nakładem najbardziej prestiżowych rumuńskich wydawnictw. W 2016 roku otrzymał Nagrodę Transatlantyk, przyznawaną najwybitniejszym tłumaczom literatury polskiej na języki obce.

Kiedyś Cyprian Kamil Norwid był niedoceniony. Teraz może cieszyć się popularnością na całym świecie – dzięki tłumaczeniom!

Źródło tekstu i grafiki: https://instytutksiazki.pl/aktualnosci,2,czarne-kwiaty-norwida-po-rumunsku-ze-wsparciem-instytutu-ksiazki,8604.html