Dramaty Cypriana Kamila Norwida, wybitnego polskiego twórcy (w swoich czasach raczej niedocenionego), ukazały się w Holandii i Wielkiej Brytanii. Autorem tłumaczenia jest Charles S. Kraszewski.

W Holandii i Wielkiej Brytanii ukazało się tłumaczenie wyboru dramatów Cypriana Kamila Norwida. Autorem tłumaczenia jest Charles S. Kraszewski. Ta publikacja wyszła niedawno nakładem holendersko-brytyjskiej oficyny Glagoslav Publications. Na tę książkę składają się znakomite dramaty takie jak np. Pierścień Wielkiej Damy, czyli Ex-machina Durejko, Krakus. Książę nieznany, Noc tysiączna druga. Komedia, Wanda, Kleopatra i Cezar, Zwolon i Za kulisami.

Cyprian Kamil Norwid jest uznany za ostatniego z czterech największych poetów romantycznych. Pisał także prozę, eseje i dramaty, ponadto był grafikiem, malarzem, rzeźbiarzem i filozofem. Wiele podróżował, poznawał rozmaitych artystów. Warto przypomnieć, że zajmował się również tłumaczeniami (przekładał m.in. literaturę angielską, francuską, włoską, łacińską czy grecką). Jego twórczość spotykała się raczej z krytyką ówczesnych – odkryto ją na nowo dopiero w Młodej Polsce.

Charles S. Kraszewski ma w swoim dorobku wiele tłumaczeń klasycznych dzieł literatury polskiej (m.in. Dziadów Mickiewicza – pełne czteroczęściowe wydanie dramatu – wyboru sztuk Juliusza Słowackiego, Akropolis Stanisława Wyspiańskiego i Sonetów Adama Mickiewicza. Wszystkie ukazały się nakładem Glagoslav Publications.

Twórczość Norwida nie była doceniana za jego życia – teraz dzięki tłumaczeniom jego dramaty mogą docenić również zagraniczni czytelnicy!

Źródło tekstu i grafiki: https://instytutksiazki.pl/aktualnosci,2,dramaty-norwida-po-angielsku-ze-wsparciem-instytutu-ksiazki,7216.html