Prof. Constantin Geambaşu z Rumunii i prof. Lajos Pálfalvi z Węgier, wybitni tłumacze polskiej literatury, zostali uhonorowani brązowymi medalami „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. W ten sposób doceniono ich wkład w promowanie polskiej kultury w swoich krajach.

Prof. Constantin Geambaşu oraz prof. Lajos Pálfalvi zostali odznaczeni brązowymi medalami „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Odbyło się to w trakcie uroczystej inauguracji Światowego Kongresu Tłumaczy Literatury Polskiej w Krakowie.

Constantin Geambaşu (1948 r.) to znakomity rumuński tłumacz, slawista i polonista związany z Zakładem Literatury Polskiej na Uniwersytecie w Bukareszcie. Geambaşu został laureatem Nagrody Transatlantyk za szczególne osiągnięcia w zakresie promocji literatury polskiej na świecie, a także doktoratem honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ponadto jest laureatem „Nagrody Polonicum” za wybitne osiągnięcia w szerzeniu języka polskiego i wiedzy o języku i literaturze polskiej. Badał też twórczość Marii Dąbrowskiej. W jego imponującym dorobku tłumaczeniowym znalazły się m.in. następujące polskie książki: Solaris Stanisława Lema, Kordian Juliusza Słowackiego, Wesele Stanisława Wyspiańskiego, Sonety krymskie Adama Mickiewicza, Pan Cogito Zbigniewa Herberta, Zniewolony umysł, Rodzinna Europa i Ziemia Ulro Czesława Miłosza.

Lajos Pálfalvi (1959 r.) jest węgierskim tłumaczem, pedagogiem, historykiem i krytykiem literatury, związanym m.in. z Uniwersytetem im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie i Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie. Wśród jego tłumaczeń można wymienić m.in.: Bakakaj Witolda Gombrowicza, Madame Antoniego Libery, Wampir. Biografia Symboliczna Marii Janion, Początek Andrzeja Szczypiorskiego, Gra na wielu bębenkach Olgi Tokarczuk, Nagrobek z lastryko Krzysztofa Vargi, a także książki Czesława Miłosza. Pálfalvi jest laureatem wielu nagród, m.in. „Za promocję polskiej książki w świecie” przyznawanej przez Fundację Kultury Polskiej oraz Nagrody Transatlantyk.

Serdecznie gratulujemy!

Źródło tekstu i grafiki: https://instytutksiazki.pl/aktualnosci,2,dwaj-tlumacze-odznaczeni-medalami-zasluzony-kulturze-gloria-artis,7678.html