Rusza kolejna edycja programu rezydencyjnego dla tłumaczy i tłumaczek Krakowa Miasta Literatury UNESCO. Można się ubiegać o miesięczny pobyt. Zgłoszenia należy przesyłać do 16 stycznia 2021 roku.

Program rezydencyjny dla tłumaczy i tłumaczek Krakowa Miasta Literatury UNESCO otwiera nabór do kolejnej edycji projektu. Tym razem na miesięczny pobyt zaprasza do Krakowa tłumaczy i tłumaczki przekładające literaturę obcojęzyczną na język polski. Rezydencja obejmuje cztery tygodnie między 14 lutego a 27 marca 2022 – dokładny termin zostanie ustalony indywidualnie. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 16 stycznia 2022.

Nabór skierowany jest do tłumaczy i tłumaczek literatury na język polski, mających w swoim dorobku co najmniej jedno wydane drukiem tłumaczenie książki i pracujących aktualnie nad projektem tłumaczeniowym. Organizatorzy pokrywają koszty finansowe przejazdu i zakwaterowania. Ponadto uczestnik/uczestniczka otrzymają wynagrodzenie w kwocie 2 tysiące złotych brutto.

Rezydencje mają na celu wsparcie tłumaczy i tłumaczek poprzez zapewnienie im dogodnych warunków, by przez 30 dni mogli poświęcić się pracy nad tłumaczeniem. Ponadto podczas rezydencji uczestnicy i uczestniczki będą mogli liczyć na wsparcie zespołu Krakowa Miasta Literatury UNESCO w zakresie nawiązywania nowych środowiskowych i branżowych kontaktów. Rezydenci zostaną poproszeni o przedstawienie krótkiego tekstu ukazującego Kraków z ich perspektywy – tekst zostanie użyty w przyszłości w celach promocyjnych lub opublikowany w większym zbiorze.

Informacje na temat składania wniosków, koniecznych dokumentów oraz formularze do pobrania można znaleźć tutaj.

Udział w takim projekcie to wielka szansa dla wybitnych tłumaczy!

Źródło tekstu: http://stl.org.pl/krakow-ponownie-zaprasza-na-rezydencje-dla-tlumaczy/