Trwa nabór do Nagrody za Twórczość Translatorską im. Boya-Żeleńskiego 2021. Zgłoszenia można przesyłać do końca listopada. To wielka szansa dla wybitnych tłumaczy. Rozstrzygnięcie nastąpi w kwietniu 2021 roku podczas gali towarzyszącej Gdańskim Spotkaniom Literackim „Odnalezione w tłumaczeniu”.

Do 30 listopada 2020 r. można nadsyłać kandydatów do Nagrody za Twórczość Translatorską im. Boya-Żeleńskiego 2021. Kandydatów do nagrody za tłumaczenie pojedynczego dzieła (książki lub cyklu) opublikowanego w okresie od 1 grudnia 2018 do 30 listopada 2020 roku oraz do nagrody za całokształt twórczości (bez ograniczeń czasowych w zakresie daty publikacji) wraz z uzasadnieniem zgłaszać mogą wydawnictwa, instytucje kultury, szkoły wyższe, stowarzyszenia i związki twórcze, tłumacze, pisarze, krytycy literaccy czy media o charakterze literackim. Szczegółowy regulamin można znaleźć na stronie internetowej festiwalu „Odnalezione w tłumaczeniu”.

Tłumaczenie stanowi z jednej strony intymna konfrontację z tekstem, z drugiej zaś sposób budowania relacji między ludźmi, kulturami i gatunkami sztuki. Patron nagrody, Tadeusz Boy-Żeleński, był przede wszystkim tłumaczem literatury – wprowadził do kanonu polskich lektur znakomite dzieła przetłumaczone z języka francuskiego (m.in. Moliera, Pascala, Woltera, Diderota), krytykiem literackim i teatralnym, pisarzem, eseistą, ale także działaczem społecznym.

Warto przypomnieć, że laureatami nagrody w 2019 roku zostali Małgorzata Łukasiewicz, uhonorowana za swoją twórczość translatorską z języka niemieckiego, a także Marcin Szuster za tłumaczenie z języka angielskiego powieści Odstępy nocy Djuny Barnes (oboje laureaci na zdjęciu).

Nagroda za Twórczość Translatorską związana jest z Gdańskimi Spotkaniami Literackimi „Odnalezione w tłumaczeniu”, więc laureatów poznamy podczas festiwalowej gali w kwietniu 2021 roku.

Źródło tekstu i grafiki: http://booklips.pl/newsy/trwa-nabor-zgloszen-do-nagrody-za-tworczosc-translatorska-im-tadeusza-boya-zelenskiego-2021/