Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego zaprasza na Międzynarodowe Seminarium Translatorskie „Tłumacze bez Granic”, które odbędzie się w grudniu 2021 roku w Wojnowicach (nieopodal Wrocławia). Zgłoszenia można wysyłać do 5 grudnia 2021 roku.

Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego ogłosiło nabór na Międzynarodowe Seminarium Translatorskie „Tłumacze bez Granic”. Wydarzenie odbędzie się w dniach 14-18 grudnia 2021 roku w renesansowym Zamku na Wodzie w Wojnowicach (nieopodal Wrocławia).

Program Międzynarodowego Seminarium Translatorskiego „Tłumacze bez Granic” obejmuje cykl spotkań, warsztatów i wykładów, które zostaną zorganizowane dla tłumaczy literatury z języków regionu m.in. ukraińskiego, białoruskiego, rosyjskiego, litewskiego, czeskiego czy słowackiego oraz z języka polskiego na powyższe języki. Spotkania poprowadzą wybitni specjaliści.

Organizacja Seminarium związana jest z rosnącą potrzebą wykształcenia i dokształcania wysokiej klasy tłumaczy literatury, a jego celem nadrzędnym jest pogłębienie wiedzy ogólnej i specjalistycznej w zakresie tłumaczeń oraz umiejętności warsztatowych tłumaczy literackich zajmujących się tak prozą, poezją jak i esejem. Ważne jest także budowanie więzi społeczno-kulturowych między obywatelami Polski i krajów Europy Środkowej oraz Europy Wschodniej. Patronem tegorocznej edycji jest Tadeusz Różewicz, znakomity poeta, prozaik i dramaturg związany z Wrocławiem. Organizatorzy wyrażają nadzieję, że rezultatem Seminarium będzie wzrost zainteresowania książkami Różewicza pośród tłumaczy z krajów regionu, a w efekcie wzrost publikacji różewiczowskich w Rosji, Ukrainie, Białorusi itp. Ponadto uczestnicy zastanowią się nad perspektywami dla tłumaczeń literackich w dobie rewolucji cyfrowej.

Seminarium jest przeznaczone dla osób do 45 roku życia, zajmujących się tłumaczeniem literackim języków regionu z lub na język polski, mających już na swoim koncie debiut translatorski (książka lub publikacja w czasopiśmie/na stronie internetowej), chcących podnosić swoje kompetencje translatorskie. Dodatkowym atutem będzie przekładowe zainteresowanie twórczością Tadeusza Różewicza

Zgłoszenia należy przesłać za pomocą kwestionariusza zgłoszeniowego do 5 grudnia 2021 r.

Warto skorzystać z takiej szansy!

Źródło tekstu: https://www.kew.org.pl/2021/11/19/miedzynarodowe-seminarium-translatorskie-tlumacze-bez-granic-2021-rusza-nabor-do-tegorocznej-edycji/