Już dziś – 29 listopada 2019 r. – w Broumovie rozpocznie się Czesko-polskie seminarium translatologiczne pod tytułem „Wszystko już było?”. Będą w nim uczestniczyć wybitni polscy i czescy tłumacze.

W dniach od 29 listopada do 1 grudnia 2019 r. w Broumovie będzie miało miejsce Czesko-polskie seminarium translatologiczne – „Wszystko już było?”. Wydarzenie stanowi część działań programowych poprzedzających prezentację Polski jako gościa honorowego Międzynarodowych Targów Książki i Festiwalu Literackiego Svět knihy w Pradze i zarazem prezentacji Republiki Czeskiej jako gościa honorowego Warszawskich Targów Książki w 2020 roku.

Projekt ma na celu animację twórczego spojrzenia na wzajemny dorobek tłumaczeniowy oraz literacki, budowanie platformy wymiany i wzajemnego oddziaływania pomiędzy postaciami kluczowymi dla transferu kultury między Polską i Czechami oraz podnoszenie kompetencji profesjonalnych tłumaczy literatury polskiej i czeskiej, budowanie prestiżu zawodu tłumacza literackiego, a wreszcie integracja środowiska. Szereg działań powiązanych z projektem będzie z pewnością skutkował zainteresowaniem czeskich wydawców polskimi książkami.

Konferencja odbędzie się w symbolicznym miejscu – tuż przy granicy polsko-czeskiej, w Broumovie w Sudetach. Zaplanowano wspólną polsko-czeską część programową. Z kolei część warsztatowa i szkoleniowa została zaplanowana odrębnie dla tłumaczy literatury polskiej i czeskiej ze względu na różną specyfikę obu rynków. W seminarium będzie uczestniczyło 12 znakomitych tłumaczy literatury polskiej na język czeski, a także eksperci Instytutu Książki wraz z zaproszonymi do współpracy prelegentami: profesorem Krzysztofem Ćwiklińskim i Anną Rucińską-Barnaś. Ważnym elementem, jeśli chodzi o tłumaczy i tłumaczenia będzie szkolenie z zakresu umiejętności miękkich – autoprezentacji i negocjacji. Na rynkach wydawniczych w wielu krajach tłumacz coraz częściej staje się równouprawnionym uczestnikiem procesów biznesowych nie tylko jako autor tłumaczenia, ale także jako agent literacki.

Seminarium potrwa do 1 grudnia 2019 r.

Źródło tekstu i grafiki: https://instytutksiazki.pl/aktualnosci,2,wszystko-juz-bylo-polsko-czeskie-seminarium-translatologiczne,4399.html