29 stycznia 2023 r. w Warszawie odbędzie się spotkanie z Agnieszką Pudlis, wybitną tłumaczką. Będzie poświęcone jej tłumaczeniu „Księgi Dworzanina” – jednemu z najważniejszych utworów renesansu.

29 stycznia 2023 o godz. 16 w Nowym Teatrze w Warszawie (Madalińskiego 10/16) będzie miało miejsce kolejne spotkanie ze znakomitego cyklu „Przekład przed korektą”, w ramach którego tłumacze i tłumaczki prezentują książki, nad którymi pracowali. Agnieszka Pudlis przedstawi swój przekład Księgi Dworzanina, której autorem jest Baldassare Castiglione. Rozmowę poprowadzi Jakub Zdzisław Lichański – historyk literatury i kultury, profesor doktor habilitowany, teoretyk i praktyk w zakresie retoryki, krytyk literacki.

Opublikowana w 1528 roku Księga Dworzanina stała się jednym z najważniejszych dzieł renesansu. Jego oddziaływanie sięgnęło aż po wieki XIX i XX, i zapoczątkowało coś, co dzisiejsi badacze określają jako „proces cywilizacyjny”. Ten utwór jeszcze w XVI wieku doczekał się tłumaczeń na kilka języków europejskich. W Polsce adaptował go Łukasz Górnicki w słynnym Dworzaninie polskim. Prezentowany tom FORUM ARTIS RHETORICAE jest monotematyczny i przynosi tłumaczenie wraz z komentarzem I księgi dzieła, natomiast w przygotowaniu do druku znajduje się całość utworu.

Dr Agnieszka (Agnese) Pudlis – poetka i tłumaczka literatury z języków włoskiego, francuskiego i angielskiego. Oprócz poezji tłumaczy również francuskie i włoskie teksty historyczne i naukowe oraz włoską literaturę dawną. W roku 2009 została objęta Mecenatem Państwa otrzymując stypendium twórcze na pierwsze polskie tłumaczenie Księgi Dworzanina. Przetłumaczyła także teksty osiemnastowiecznych teoretyków sztuki (m. in. Francesco Algarottiego).

Źródło tekstu: https://stl.org.pl/przeklad-przed-korekta-agnieszka-pudlis/