Oto znakomita szansa dla tłumaczy literatury francuskojęzycznej i belgijskiej! Do końca sierpnia 2020 roku można składać aplikacje, aby ubiegać się o stypendium przyznawane przez dom literatury Passa Porta w Brukseli.

Do 31 sierpnia 2020 roku można składać dokumenty o stypendium finansowe dla tłumaczy literatury belgijskiej i francuskojęzycznej przyznawane przez dom literatury Passa Porta w Brukseli. Belgijskie teksty literackie będą miały pierwszeństwo, natomiast komisja rozpatrzy również kandydatury tłumaczy pracujących nad przekładami książek innych literatur frankofońskich. Zostanie przyznanych łącznie 20 stypendiów w wysokości 1500 Euro.

Dokumentacja powinna zawierać:

– opis projektu tłumaczeniowego,
umowę z wydawnictwem poświadczającą nabycie praw do przekładu (dokument powinien być przetłumaczony na: francuski, niderlandzki, włoski, angielski, hiszpański lub niemiecki),
– CV.

Dokumenty należy przesłać na adres: seneffe@passaporta.be.

Kandydaci otrzymają informacje o wynikach konkursu na początku września 2020 roku.

Źródło tekstu i grafiki: http://stl.org.pl/stypendia-dla-tlumaczy-literatury-belgijskiej-i-francuskojezycznej/