Odpowiedź na to pytanie nie jest oczywista – branża tłumaczeniowa rządzi się innymi prawami niż rynek usług, a ceny często ulegają zmianom. Dotyczy to zwłaszcza tłumaczeń ustnych. Z czego wynika taka labilność cen w przypadku przekładów konsekutywnych?

Tłumaczenie konsekutywne to najpopularniejszy rodzaj tłumaczenia ustnego. Bywa mylone z tłumaczeniem symultanicznym – tymczasem to dwa zupełnie różne rodzaje tłumaczeń. Z tłumaczeń konsekutywnych korzysta się zwykle wobec małego audytorium i tam, gdzie nie ma ścisłych ograniczeń czasowych. Tłumaczenie konsekutywne sprawdzi się podczas wykładów z niewielkim gronem odbiorców, kameralnych uroczystości, ślubów, spotkań autorskich, niewielkich szkoleń firmowych (na przykład przy okazji spotkania ze specjalistą z innego kraju) czy w trakcie wycieczek po muzeach.

W przypadku tłumaczenia konsekutywnego tłumacz najpierw słucha osoby mówiącej, a następnie podczas pauz tłumaczy jego przemówienie na język docelowy. Przekazuje przy tym najważniejsze informacje, oddając sens poszczególnych wypowiedzi zagranicznego mówcy.

Ile kosztuje tłumaczenie konsekutywne? Koszt tłumaczenia ustala się poprzez wycenę na podstawie analizy szeregu czynników. To na przykład:

czas – koszt zależy od tego, jak długo jest potrzebna pomoc tłumacza. Ponadto inaczej wycenia się pracę w ciągu dnia, a inaczej w godzinach nocnych;
miejsce wykonywania tłumaczenia – usługa może być wykonywana w tym samym mieście, w którym znajduje biuro tłumaczeń, w innej części Polski lub za granicą, a nawet na innym kontynencie;
rodzaj tłumaczenia – czy jest to tłumaczenie standardowe, czy wymaga uwierzytelnienia (np. tłumaczenie notarialne podczas kupna mieszkania czy ceremonii ślubu w Urzędzie Stanu Cywilnego – tego rodzaju tłumaczenie zawsze wykonuje tłumacz przysięgły);
grupa językowa – inaczej wycenia się tłumaczenie z polskiego na język angielski, inaczej z angielskiego na polski, a jeszcze inaczej pomiędzy dwoma językami obcymi, np. z języka francuskiego na koreański;
stopień trudności tłumaczenia – czy tłumaczenie wymaga opanowania przez tłumacza specjalistycznej terminologii;
konieczność wykonania researchu – gdy dziedzina tłumaczenia jest bardzo wąska, nieznana lub specjalistyczna, tłumacz może samodzielnie doszkolić się w zakresie podejmowanej podczas danego wydarzenia tematyki lub pracować na materiałach powierzonych;
zakres usług tłumaczeniowych – czy zlecenie obejmuje pojedyncze wydarzenie, czy np. asystę podczas kilku spotkań biznesowych;
rozpoczęcie realizacji tłumaczenia – sytuacja może wymagać ekspresowego tłumaczenia, wówczas translator musi włożyć więcej wysiłku w przygotowanie się i wykonanie tłumaczenia konsekutywnego;
dodatkowe oczekiwania zleceniodawcy (jak np. tłumaczenie na świeżym powietrzu lub w określonym dress codzie).

W Lingua Lab mamy doświadczenie w realizacji tłumaczeń konsekutywnych. Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie. Wiemy, na co zwrócić uwagę i jak właściwie obliczyć koszt zlecenia, aby przedstawić najkorzystniejszą ofertę.

Potrzebujesz pomocy tłumacza ustnego przy spotkaniu biznesowym czy prywatnym? Skontaktuj się z Lingua Lab za pomocą formularza bezpłatnej wyceny. Dołącz do grona naszych stałych klientów!