Dla laika często sam termin „tłumaczenie” zawiera już w sobie wszystko. Tymczasem tłumaczenie niejedno ma imię – może być na przykład zwykłe bądź silnie specjalistyczne. Czym jest tłumaczenie specjalistyczne? I ile kosztuje?

Potrzebujesz tłumaczenia tekstu – przykładowo trzech stron standardowego maszynopisu. Skąd więc konieczność dokonania bezpłatnej wyceny? Czy nie łatwiej ustalić stałą dla wszystkich zleceń stawkę? Niestety nie jest to takie proste – tłumaczenia różnią się między sobą chociażby pod względem tekstów zwykłych i czy specjalistycznych. Co decyduje o tym podziale?

O tłumaczeniach zwykłych mówmy, gdy tekst jest stosunkowo prosty i dotyczy tematyki ogólnej (a zatem wymaga od tłumacza jedynie dobrej znajomości języka i właśnie ogólnej wiedzy). Jeśli jednak tekst oryginalny odwołuje się do konkretnej dziedziny, informacji branżowych, jeśli zawiera fachową terminologię i specjalistyczne słownictwo – wówczas mamy do czynienia z tłumaczeniem specjalistycznym. Taki tekst powierzamy tłumaczowi nie tylko doskonale znającemu język docelowy, ale także mającemu odpowiednie wykształcenie kierunkowe.

Ceny tłumaczeń specjalistycznych zależą od wielu czynników – na przykład długości tekstu, terminu realizacji (standard lub ekspres), języka oryginalnego i docelowego (inaczej wycenia się tłumaczenie na język angielski czy niemiecki, a inaczej np. na japoński czy fiński) czy formy tekstu wyjściowego (więcej wysiłku trzeba włożyć w tłumaczenie rękopisu niż w pracę nad plikiem edytowalnym), a także konieczności uwierzytelnienia (tłumaczenie przysięgłe).

Sprawdź, jakie tłumaczenia specjalistyczne może wykonać dla ciebie nasze biuro:

tłumaczenia techniczne (specyfikacji techniczno-ruchowej, instrukcji obsługi maszyn, tłumaczenia z zakresu energetyki czy elektroniki);
tłumaczenia medyczne (karty pacjenta, wypisu ze szpitala, wyników badań RTG, EKG, tomografii, broszur dla pacjentów, ulotek leków, dokumentacji rejestracyjnej leków i in.);
tłumaczenia finansowe (sprawozdań finansowych, sprawozdań z audytów, umów, biznesplanów, analiz ekonomicznych, dokumentacji bankowej bądź ubezpieczeniowej);
tłumaczenia prawnicze (dokumentacji sądowej, aktów notarialnych, dokumentacji przetargowej, umów handlowych i pełnomocnictw);
tłumaczenia motoryzacyjne (kart rejestracyjnych pojazdów, firmowych broszur komunikacyjnych, specyfikacji DTR, oprogramowania);
tłumaczenia naukowe (artykułów i prac naukowych z zakresu nauk humanistycznych i ścisłych);
• …i wiele innych.

Jak możemy ci pomóc? Jaki tekst trzeba dla Ciebie przetłumaczyć? Wyślij swoje zlecenie do Lingua Lab. Możesz skorzystać z formularza bezpłatnej wyceny!