Katarzyna Kobylarczyk została laureatką Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za reportaż literacki. Uhonorowano ją za książkę „Strup. Hiszpania rozdrapuje rany”. W ramach nagrody wyróżnienia zdobyli także wybitni tłumacze.

Książka Strup. Hiszpania rozdrapuje rany Katarzyny Kobylarczyk (Wydawnictwo Czarne) została uznana za najlepszy reportaż zeszłego roku. Autorka patrzy na hiszpańską wojnę domową z dzisiejszej perspektywy. Okazuje się, że po osiemdziesięciu latach pamięć o tamtej traumie jest wciąż żywa. Według jurorów „Kobylarczyk stworzyła uniwersalną opowieść o determinacji w poszukiwaniu prawdy i leczeniu zbiorowej pamięci”.

Laureatka otrzymała gratyfikację finansową w wysokości 100 tysięcy złotych. Ponadto od 10. edycji konkursu m. st. Warszawa, fundator Nagrody Kapuścińskiego, wprowadziło nagrody pieniężne dla wszystkich finalistów w wysokości 5 tysięcy złotych. W tym roku otrzymają je: Lars Berge (autor Dobrego wilka. Tragedii w szwedzkim zoo), ukraiński autor Artem Czech (Punkt zerowy), Joanna Gierak-Onoszko (za 27 śmierci Toby’ego Obeda) oraz Óscar Martinez (Bestia. O ludziach, którzy nikogo nie obchodzą).

Ze względu na naprawdę wyrównany poziom tłumaczeń, które trafiły do finału, jury w tym roku nie przyznało nagrody dla tłumacza najlepszego przekładu reportażu. Autorzy trzech wyróżnionych przekładów otrzymali nagrody dla finalistów w wysokości 2 tysięcy złotych. Wyróżnieni zostali: Irena Kowadło-Przedmojska (za wartki, dynamiczny, efektywny przekład reportażu Larsa Berge Dobry wilk. Tragedia w szwedzkim zoo), Tomasz Pindel (wyróżniony za przekazanie w soczystej polszczyźnie potocznego wielogłosu wspomnianej książki Óscara Martíneza) i Marek S. Zadura (wyróżniony za sprawne i czujne spolszczenie wojennych opowieści Artema Czecha w reportażu Punkt zerowy).

Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego za reportaż literacki ma charakter międzynarodowy i od 11 lat jest przyznawana za najlepszy reportaż książkowy opublikowany w Polsce i po polsku między 1 stycznia a 31 grudnia poprzedniego roku. Od początku nagradzani są także tłumacze.

Nagrodzie tradycyjnie towarzyszyła akcja edukacyjna. Studenci Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, pracujący pod kierunkiem badaczki reportażu dr hab. Urszuli Glensk, recenzują nominowane książki, by wybrać swojego laureata. W tym roku wybrali 27 śmierci Toby’ego Obeda Joanny Gierak-Onoszko.

Serdecznie gratulujemy laureatce oraz wyróżnionym tłumaczom!

Źródło tekstu i grafiki: http://booklips.pl/newsy/katarzyna-kobylarczyk-otrzymala-nagrode-im-ryszarda-kapuscinskiego-za-reportaz-literacki/